Sifati Allahova svojstva

UVOD

Nema Boga osim Boga Allah i Muhammed a.s. je Njegov rob i Njegov poslanik.

Neka je hvala Stvaraocu svih svjetova, znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog.

Njegova milost je neograničena i ljepota nezamisliva.

Svako biće ili predmet ima svoj nazvi odnosno ime, sve što čovjek poznaje ima svoj pojam koji ga određuje onakvim kakvim ono jeste. Allaha određuju i opisuju njegova lijepa imena kojih ima devedeset i devet te Njegovi sifati.

U klasičnoj isl.literaturi  velik se značaj daje razumjevanju Božijih imena i Njegovih Sifata(svojstava,atributa).

Božija imena i sifati su dvije odvojene cjeline ali u krajnjem bitno usko povezane jer opisuju Allaha u njegovom postojanju.

Njegova veličina je prevelika da bi je čovjek mogao razumom dokučiti, čovjek zna samo onoliko koliko mu je Bog dao da zna o Njemu, ljudsko znanje je ograničeno a Allah sve zna.

Praktičan odnos sifata i zata u klasičnoj isl.literaturi

Božije sifate (svojstva) dijelimo na sifati-zatijje i sifati-subutije i bitno ih je razlikovati od esma-ul-husna(Bož.imena).

Radi lakšeg razumjevanja govorit će mo u dva odvojena područja.

U teologiji važan je problem odnosa sifata prma njihovom zatu(supstanciji[1]) i

bitno je na samom početku reći da je pravovjeran zaključak da su oni vječni, da leže u Njegovoj (Božijoj) biti, ali da nisu On (Allah) kao što i nisu drugo do On (Allah)[2].

Allahovi sifat  (svojstva) dijele se na dvije grupe:

1.Sifasti-zatijje kojih ima šest i to:

vudžud_______________________________Bog ima i postoji

-kidem________________________________ Bog nije postao

-beka __________________________________Bog neće nestati

-vahdanijet______________________________Bog je jedan i jedini

muhalefetun lil havadisi____________________ Bog nikome i ničemu nije sličan

kijamun bi nefsihi_________________________ Bog sam pio sebi opstoji

2.Sifati–subutijje kojih ima osam i to :

hajat_____________Bog živi

‘ilm______________Bog zna

esme’a___________Bog čuje

besar____________Bog vidi

kelam_____________Bog govori

iradet_____________Bog  čini sve svojom voljom

kudret____________Bog je svemoćan

tekvim____________Bog sve stvara održava i rastvara[3]

Sifatzatijje su osobna, lična svojstva Boga ili bolje rečeno Svojstva Božije opstojnosti. Božija svojstva koja nam govore o našem Stvoritelju jedan su od bitnih načela isl.vjerovanja koja treba shvatiti na način da su ona neusporediva sa svojstvima koja čovjek posjeduje.

To su atributi koji se mogu samo Bogu dodjeliti jer je On Onaj kome nitko nije sličan(muhalefetun lil havadisi). Sifat- zatijje su svojstva koja govore o našem Tvorcu koji je Jedan i Jedini koji stvara iz ničega. Naš Stvoritelj je  Jedan(Ehad) i  Jedini (Vahidun) u smislu da nema drugog  Božanstva mimo Njega. Svako izmišljanje božanstva nije božanstvo  nego zavaravanje samog sebe da je to božanstvo. Jedino pravo božanstvo dostojno obožavanja i koje se može i mora obožavati a to znači i voljeti kao božanstvo jeste Bog Allah dž.š.

Božanstvo jeste Allah dž.š. a to se u klasičnoj isl.literaturi naziva vahdanijet što je istovremeno i očitovanje monoteizma da nema Boga mimo Boga Allaha dž.š.

La ilahe illAllah! Allah je Bog i nema boga osim Njega,[4] tj.nema božanstva mimo Njega Allah dž.š. u krajne bitnom i istinitom, svako drugo božanstvo koje je izmišljeno nije božanstvo jer nije savršeno.

Božija jednoća (vahdanijet) može se razmatrati u dva sapekta i to :

-jednoća u Njegovom Biću i

-jednoća u Njegovom opisu izražena da ništa Njemu nije sličnno[5] te opisu kroz Njegova lijepa imena (esma husna ul).

Da Bog ima i postoji vjeruje velika većina ljudi jer je skoro nemoguć potpuni ateizam, samo postoji razlika među ljudima koji vjeruju u Pravog Boga i onih koji vjeruju u nešto drugo smatrajući to božanstvom.

Razmišljajući zdravim razumom dolazimo do konkluzije na osnovu realnih premisa da postoji nekla Viša sila (Bog) koja sve to održava.

Božiji kitabi( objave) najjasniji i najistinitiji su dokazi koji upućuju na put spoznaje Istinskog Boga.

Bog postoji od uvjek jer živi svojim vlastitim životom(hajat) a živi svojim vlastitim životom jer nije postao (kidem) a pošto nije postao neće ni nestati (beka) a sve to ukazuje na Njegovom Jedinstvo (vahdanijet).

Ova Božija svojstva ukazuju na Savršeno Biće a to potvrđuje i Kur’an:

“U svemu se nalaze dokazi Allahove opstojnosti za one koji razmišljaju”[6]

Bog je najviša Zbilja,Vudžud On je Najviše biće ili stvarnost.

Bog kako je opisan u Kur’anu da bi ga čovjek razumio jeste jedna sveobuhvatna i apsolutna stvarnost.[7]

U Kur’anu  Bog je sebe opisao kroz svoja ljepa imena (esma ul husna) a Njegovo vlastito ime jeste Allah koji označava Istinskog Boga.

Ako se pravilno svati Božija opstojnost izvodi se zaključak da je Bog onaj koji je oduvjek jer nije postao a sve što postaje ima svoj vijek trajanja pa mu dođe kraj i nestane a Istinski Bog je zauvjek jer nije postao pa tako neće ni nestati.

Ta svojstva u klasičnoj isl.literaturi nazivamo Kidem i Beka.

Ono što je bez početka samo po sebi je nužno a što je nužno nemože nestati, ono što nema početak nema ni kraj pa je tako i samo po sebi nužno[8].

U Kr’anu  Bog za sebe kaže:

“On (Bog-Allah) je Prvi i Posljedni(jer nema ništa prije Njega niti će biti išta poslje Njega), Vidljivi i Nevidljivi On savršeno sve zna”.[9]

Čovjek o Bogu nemože dobiti potpuno jasnu predodžbu jer je On skriveniji od svega skrivenog On je ElBatin a istovremeno je vidljiviji od svega vidljivog jer je isuviše vidljiv, On je Ez-Zahir.

Sufije imaju običaj reći  da je On poput našeg oka koje je nama samima isuviše blizu da se nemože vidjeti.

U klasičnoji isl. literaturi On Allah je muhalefetun lil havadisi Onaj koji nikome i ničemu nije sličan,u kuranu je to rečeno rječima:

” Allah nije ničemu sličan[10]

a onima koji razmišljaju o Bogu kaže se:

“Ništa sa Allahom ne uspoređujte”[11].

O egzistencijalnoj prirodi Boga ne možemo ništa znati, međutim da bi smo mogli pojmiti ono što nemožemo u potpunosti rezumjeti koristimo sličnosti iz naših iskustava.[12]

Bog postoji u to nema nikakve sumnje samo treba razumjeti i spoznati postojanje Istinskog Boga a za spoznaju Njega Allaha kao jedinog Boga koristimo se njegovim sifatima i imenima.

Ibn sina je rekao;da je on Nužni Bitak sam po sebi jer je On Prvo načelo     (Pra-načelo) koje nije prouzročeno i nema uzroka u sebi ili izvan seb jer tako bi nastao  u vremenu i kroz to nastalo postao bi određeni Nužni Bitak po drugome, a ne po samom sebi.[13]

Sve što čovjek vidi pomoću svojih očiju jeste materija a Bog nije materija zato se nemože vidjeti nego samo spoznati.

Šesti imam kod Ši’a je rekao:”Bog se nemože opisati vremenom, prostorom, kretanjem, premještanjem, ili ostalim; što više On je Stvoritelj vremena, prostora, kretanja, premještanja i ostalog”.[14]

Svojstva Božije opstojnosti prema Eš’arijskom učenju jeste da je On Jedinstvo (Vahdanijjet), Vječnopostojeće Biće (Beka), da nije tijelo, da nije akcident, da nije ničim ograničen i da nije u prostoru[15], jednom riječju oni mu kao i svi ostali isl.učenjaci i teoretičari pripisuju svojstva savršenstva muhalefetun lil havadisi.

Većina isl.učenjaka koji su svoju inspiraciju našli u Kur’anu uzimaju suru Ihlas kao osnovu i temelj za svoje učenje a istovremeno i kao argument kada govore o svojstvima koja opisuju Boga.
U toj suri se kaže:

“Reci:On Allah je jedan(Vahdanijet)

Allah je utočište svakome

Nije rodio i rođen nije(kidem, beka)

I niko mu ravan nije(muhalefetun lil havadisi)[16]

Postojanje više bogova je autoprofizam i ljudi koji izmišljaju i imenuju druge bogove zapravo zavaravaju sami svoje duše i bježe od istine i stvarnosti.

Nakon svih  uvjerenja da postoji Jedan i Jedini istinski Bog javlja se logično pitanje kako opstoji On koji  ni o kome nije ovisan. Sve što ima svoj početak jednog dana nestane. Čovjek poznaje samo ono što ima svoj početak i vjeruje u njegov skori završetak. Bog nema svoj ni početak ni kraj i  oduvijek u ljudskoj prirodi označava pojam nečega savršenog a da bi nešta bilo savršeno mora biti univerzalno, jedinstveno,a to je Bog.

Bog je vječnopostojeće biće (beka) jer opstoji sam po sebi (kijamunbinefsihi) a sve drugo što postoji ovisno je o Njemu kako se u Kur’anu kaže:

“Ljudi vi ste ovisni o Allahu, a Allah je neovisan i dostojan hvale[17]

Zanimljivo je istaći da jedino među ljudima tewhida Mu’atezelije odbacuju Božije atribute(sifate) jer smatraju da vječnost atributa ugrožava ovo univerzalno vjerovanje u postojanje Jednog Boga.[18]

Poricanje Bož .atributa jeste istovremeno poricanje pojedinih kur’anskih ajeta ¸jer savako svojstvo koje se pripisuje Bogu je zapravo svojstvo kojim je Bog sebe opisao u Kur’anu.

To njihovo poricanje Božijih atributa( svojstava) samo stvara zbrku, čini spoznaju nemoguću i konačno svodi Božanstvo na nepoznato[19], a pitanje spoznaje je jedno od najopšuirnijh pitanje u filozofsko-teološkoj tematici.

Sifati-zatijje su jednostavno rečeno ona svojstva koja označavaju Boga tj.koja označavaju egzistenciju Boga.

Bog ima i postoji jer živi svojim životom. Bog živi svojim životom ljudima nedostupačnim da ga shvate i razumiju.

Čovjek poznaje samo ovaj život koji  prolazi jer je stvoren u vremenu i prostoru a Bog nije nastao uzrokom nekoga i nečega nego je On stvorio i vrijeme i sve što čovjek vidi i ne vidi.

Bog živi svojim životom koji nema ni početak ni kraj. Eš’arije kad govore o atributima kažu da je On Jedan i Jedinstven po pitanju posjedovanja atributa kao što su moć, život,sluh, vid, govor.[20]

U Kur’anu  se kaže:

“Ti se pouzdaj u živog koji nemože  umrijeti[21]

Bog je savršenstvo nad svim ne-savršenstvima, On sve vidi čuje i zna, On sve svojom voljom čini, sve održava( usklađeno i harmonično), On govori svojim Božanskim govorom  i tako nam je svojim objavama kroz svoja svojstva opisao svoju savršenstvo.

Božije savršenstvo se očituje u tome da Njegovo znanje (‘ilm), sluh (sem’a) i vid (besar) su apsolutna jer za Njega njema nepoznanice niti tajne, dok je čovjek ograničen ovim svojstvima.

Allah  sve  zna jer  je  On Stvoritelj svega postojećeg u Kur’anu se kaže:

Allah je Stvoritelj svega  postojećeg”

i kaže:

“On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju,

a I ono što grudi kriju”[22]

Božije savršenstvo da sve zna, da sve čuje i vidi je isto kao  i sa čovjekom i najvećim ljudskim dostignućem kompijuterom.

Čovjek zna kako radi jer ga je sam izmislio, isto tako  Bog zna sve tajne i za Njega nema nepoznanice jer je Apsolutni Stvaraoc.

Bog je stvaraoc čovjeka i svega onoga što je namjenjeno da se njime čovjek koristi i što mu je usakraćeno.

Kada je Bog stvorio sve što čovjek poznaje? Zašto nije prije ili kasnije stvarao? Moguće je odgovoriti samo jednim odgovorm da je On stvaraoc vremena i prostora.

Učenje o stvaranju svijeta iz ničega od strane Boga kao Stvaraoca u filozofiji se naziva Creatio ex nihilo(Tvotac iz ničega[23]).Kako je Bog Creati ex nihilo onda On mora bit ii jeste On je Onaj koji sve što je stvorio održava i sve se pokorava njegovom zakonu(sunnetullahu).

Bićima koja je stvorio Bog On je sam nužan, iz razloga što je On njima potreban a sve što treba potporu je ograničeno i ovisno o Njemu.[24]

O Bogu kao stvaraocu u kur’anu se kaže:

“Allah je stvoritelj svega i on upravlja svime[25]

Kao stvoritelj Bog ima i apsolutno pravao na uništenje tako da će jednom doći i kraj (kijametski dan) sve  će nestati osim Njega jer je On vječnopostojeći.

Autor; Samir ef.Čekić


[1] Leksikon islama str.544

[2] Leksikon islama str.544

[3] Talimul islam str.24

[4] Sure beqare 225 ajet

[5] Takvim 1990.Sarajevo str.191

[6] Suretu beqare 164.ajet

[7] Historija isl.filozofije str.160

[8] Islamska vjeronauka str 160

[9] Suretu el hadid 3 ajet

[10] Suretu šura 11 ajet

[11] Suretu en-nahl 74 ajet

[12] Historija isl.filozofije str. 160

[13] Takvim Sarajevo 1990 str.165

[14] Šia’a u islamu str.128

[15] Historija isl.fiklozofije str 244

[16] Suretu ihlas 1-4

[17] Suretu Fatir 15 ajet

[18] Istorija islamske filozofije str285

[19] Historija islamske filozofije str.287

[20] Historija islaske filozofije str.244

[21] Suretu furqan 58 ajet

[22] Suretu el gafir 19 ajet

[23] O načelima isl.vjerovanja str.45

[24] Historija isl.filozofije str.434

[25] Suretu Zumer  62 ajet.

Oglasi