Taharet

Islamska čistoća (Taharet)

U Islamu se veliki značaj pridaje čistoći koja se tove taharet a suprotno od čistoće je nedžaset tj. nečistoća.

Muhammed a.s. je jednom prilikom rekao:

Čistoća je pola vjere”

U čistoću spada da moramo biti čisti od nedžaseti hakikijje i nedžaseti ukmimijje.

  • Nedžasetu hakikijja- je nečistoća nastala tako da je čovjek uprljan, umazan, krvlju, mokraćom i sl.
  • Nedžasetu ukmimijje – to je nečistoća čovjeka u smislu da je bez abdesta, džunupli muškarac ili žena u hajzli i nifasli stanju.

U Islamu je čistoća veoma važna pri obavljanju namaza i prilikom učenja kur’ana i čovjek koji je u bilom kojem obliku nedžaseta ne moža obavljati namaz ili učiti Kur’an(držati ga u rukama i čitati).

  • Mali hades je kada je čovjek bez abdesta.
  • Veliki hades je stanje kada je čovjek bez gusla.

Džunup je muška osoba koja je doživjela prirodu erekciju i izbacivanje sjemena kao takva da bi bila čista mora se okupati.

Hajd, Nifas, Istihada

Hajd je ženska nečistoća a u arapskom jeziku znači kapanje, curenje, isticanje itd.

Hajd najkraće rečeno je menustracija, a to je mjesečno pranje žene tj. izlazak krvi iz maternice punodobne i zdrave ženske osobe. Mnogi učenjaci  smatraju da najraniji hajd može biti u devetoj godini života  a prestaje oko pedesete. Hajd se ne pojavljuje kod nekih žena koje su trudne ili koje doje djecu.

Tri mjeseca nakon prvog pojavljivanja hajda djevojka može da utvrdi svoje vrijeme hajda tj. dužinu trajanja. Ako se u prva tri mjeseca u isto vrijeme pojavljuje izlučivanje krvi i traje pet dana to je njeno mjesečno pranje.

Boja krvi za vrijeme hajda je za svaku ženu posebno prepoznatljiva a može biti tamno crvena, ili žućkasta boja i mutnoća.

Dužina trajanja hajda nije određena vremenski nego prestaje nakon izlaska bjelkaste tečnosti ili kada se organ potpuno osuši.

Za vrijeme hajda ženi je zabranjeno:

-Namaz obavljati,

-Tavaf  vršiti,

-Postiti,

-Doticati Kur’an,

-U itikjafu biti,

-Sedždu i tilavet činiti,

-Imati spolni odnos.

Nifas to je izlazak krvi iz spolnog organa porodilje i traje oko 40 dana i u tom periodu ženi je zabranjeno činiti sve ono što i za vrijeme hajda. Važno je napomenuti da izostavljene namaze za vrije hajda i nifasa neće naklanjavati.

Istihada je izlazak krvi iz ženinog spolnog organa koji nije hajd i takva osoba se smatra sahibi uzurom i može vršiti ibadet.

U islamskoj terminologiji postoje još dva pojma koja se koriste za čistoću a to su:

Istindža a znači otklanjanje nečistoće sa stražnjeg dijela tijela prilikom vršenja velike nužde i

Istibra a to je otklanjanje i najmanje nečistoće prilikom vršenja male nužde.

O vodama

Vode dijelimo u tri skupine i to:

  • El mau ttahur – čista i čisteća
  • El mau ttahir- čista ali ne i čisteća
  • Ennedžsu- nečista.

Muhammed a.s. je rekao :” Voda je čista sve dok ne promijeni boju okus i miris”

Razlikujemo sedam vrsta voda sa kojima možemo postići čistoću i koje mogu poslužiti za abdest i gusul a to su:

-Kišnica,

-Morska voda,

-Riječna voda,

-Bunarska voda,

-Otopina snijega,

-Otopina leda,

-Voda s izvora.

Sur je mala stajaća voda ili barica i kao takvu poznajemo ih četiri i to:

-sur koji je čist i čisteći te se kao takav može koristiti za otklanjanje nedžaseta(nečistoće), to je npr. voda koju je pio čovjek krava ili konj,

-sur koji se može upotrijebiti ako nema druge vode a bolje ga je ne upotrijebiti ako ima druge vode to je voda koju je pila mačka, pas, kokoš ili ptica grabljivica.

-sur koji je sumnjiv u pogledu čistoće a to je ako vodu pio magarac, tom se voda može u nevolji poslužiti za uzimanje abdesta ali odmah i tejemuma pa tek onda ibadet činiti,

-sur koji je nečist, a to je vod koju su pila divlje derače životinje kao vuk, lisica, medvjed, idr.

Abdest

Abdest je radnja koju treba svaki musliman da učini prije nego što stupi u namaz ili prije uzimanja učenja  Kur’ana.

Abdest je propisan Kur’anom i određeni su dijelovi tijela koje treba očisti prije navedenih radnji.

U suri El-Maide u 6 ajetu se kaže:

O vjernici kada hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka(operite). A ako ste džunup onda se okupajte, a ako ste bolesni ili na putu ili ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa svojim ženama, a ne nađete vode ruka svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni da bi ste bili zahvalni.”

Prema ovome kur’anskom ajetu fardovi abdesta su:

-pranje lica,

-pranje ruku do iznad lakata,

-mesh(potiranje) po glavi,

-pranje nogu do iznad članaka.

U sunnet abdesta spadaju sve ostale radnje.

Uobičajeni redoslijed uzimanja abdesta je sljedeći:

-pranje ruku, samo šaka tri puta prvo desnu pa onda lijevu,

-ispiranje usta tri puta,

-ispiranje nosa tri puta,

-pranje lica tri puta,

-pranje ruku do iznad lakata tri puta,

-mesh potrati po glavi jedanput,

-pranje ušiju i vrata jedan put,

-pranje nogu do iznad članaka tri puta prvo desnu pa lijevu.

Abdest kvare sljedeće stvari:

-vršenje velike ili male nužde,

-krv,

-gnoj,

-krv ispljuvana s pljuvačkom,

-povraćanje,

-spavanje,

-onesvješćivanje,

-glasno smijanje u namazu.

Abdest ne kvare sljedeće stvari:

-kupanje mrtvaca,

-sumnja u abdest,

-psovka,

-ogovaranje,

-ako se krv ili gnoj pojave a ne poteku,

-ako se zaspi u namazu.

Gusul

Gusul je vjersko kupanje a fard ga je učiniti poslije:

-spolnog odnosa sa ženom gdje je došlo do erekcije i izlučivanja sjemena.

-kada je čovjek džunup nastao ne svojom voljom već se u jutro probudi i primijeti da je postao nečist.

-žene nakon prestanka hajda i nifasa,

-okupati mrtvaca,

Fardovi gusla su isprati dobro usta i nos a zatim oprati cijelo tijelo da nigdje ne ostane suho.

Prema vrstama gusul dijelimo na:

-kupanje koje nam je fard učiniti,

-kupanje radi džume namaza,,

-kupanje radi Bajrama,

-kupanje radi oblačenja ihrama.

Sunneti gusla su :

-nijjet učiniti,

-spomenuti na početku božije ime,

-ukloniti nečistoće s tijela prije kupanja,

-prije kupanja uzeti abdest,

-tri puta politi cijelo tijelo vodom,

-po mogućnosti oprati prvo desnu stranu pa lijevu stranu tijela.

Tejemum

Tejemum u terminološko značenju riječi znači ruka dotaći čistu zemlju, zemljanu stvar ili zemljani prah i time potrati lice i ruke da bi smo obavili molitvu zbog nedostatka vode a nismo potpuno čisti.

Tejemum se uzima samo u nuždi kada nismo u mogućnosti da uzmemo abdest i gusul s vodom.

Za ispravnost i valjanost tejemuma postoji osam uslova i to:

-nijjet,

-razlog koji dozvoljava tejemum,

-da se tejemum uzme čistom zemljom,

-lice i ruke do lakata potrati,

-dotaći zemlju posebno za ruke posebno za lice,

-da se ne dogodi nešto što kvari abdest,

-da ne postoji neki drugi razlog zbog kojeg se ne bi trebao uzeti tejemum.

Suneti  tejemuma su:

-spomenuti Božije ime na početku,

-dotaći prvo lice pa onda ruke do iznad laktova,

-ruke kad se spuste na zemlju prvo povući naprijed pa onda nazad,

-ruke otresti prilikom doticanja zemlje,

-prste razmaći jedne od drugih,

Mendub je pričekati  kraj namaskog vremena ako se nadamo da će moći naći vode.

Vadžib je sačekati da nam neko donese vodu ako je obećao.

Da bi mogli uzeti tejemum voda mora biti najmanje udaljena od 300-400 koraka

Mesh

Mesh znači potiranje a može se izvršiti osim po glavi prilikom uzimanja abdesta i po mestvama ili zavoju ako smo ozlijeđeni.

Mestve su dio odjevnog predmeta koji pokriva noge do iznad članaka a obično su od kože a mogu biti i od drugog materijala koji ne prožima vodu to mogu biti i vunene čarape koje same3 stoje uz nogu bez vezanja. Da bi se mogao mesh učiniti potrebno je ispunjavati šest uvjeta i to:

-da su mestve obučene dok je čovjek bio pod abdestom,

-da mestve pokrivaju noge do iznad članaka,

-da se u njima može kretati,

-da nisu toliko razdrte da bi se ukazala tri prsta,

-da stoje same uz nogu bez vezanja,

-da ne propuštaju vodu,

Mesh se može uzeti i po zavoju bez obzira na kojem se dijelu tijela nalazio koji treba oprati prilikom uzimanja abdesta, ako je čovjek na tom dijelu tijela ozlijeđen.

Gdje god pranje škodi dozvoljeno je uzeti mesh.

Mesh vrijedi samo ako su mestve navučene dok je čovjek bio pod abdestom i za čovjeka koji je mukim ,koji je kod kuće, traje 24 sata a za musafira traje tri dana.

Sahibi uzur

Sahibi uzur je ona osoba kojoj se pojavljuje često nešto što kvari abdest. To su u prvom redu žene koje imaju mjesečno pranje, hajd. U sahibi uzure također spadaju sve osobe kojima često curi krv iz nosa ili neke druge rane ili osoba koja ne može suzdržati izlazak vjetrova ili kojoj curi mokraća zbog slabosti bubrega.

Sahibi uzur postaje osoba kojoj je uzr(smetnja) trajala čitav jedan namaski vakat ne prekinuvši ni toliko koliko bi bilo dovoljno da uzme abdest i obavi namaz.

Sahibi uzur će mijenjati abdest pri svakom namaskom vaktu i stim abdestom će klanjati namaz bez obzira što ga gubi.

Oglasi