Post

Post – Savm

Post je propisan Kur’anom i kao takav je fardil ‘ajn. Propisan je 183, 184 ajetom sure El-Bekare loji glasi:

“O vjernici propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da bi ste se grijeha klonili.”

” i to neznatan broj dana; a onome  od vas koji bude bolestan ili na putu- isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose otkup je jednog siromaha da nahrani, a tko drage volje da više za njega je bolje. A bolje vam je neka znate da postite .”

Vjernik u postu doživljava dvije radosti i to ; jednu kod iftara svaki dan a druga ga čeka kada se susretne sa Allahom na sudnjem danu.

Post je najdraži

ibadet allahu i za njega je rekao u hadisi kudsijju:

Post je moj i ja za njega posebno nagrađujem”

Post možemo definirati kao stroga islamska dužnost za svakog punoljetnog, pametnog i zdravog muslimana a sastoji se u ustezanju od jela, pića i seksualnog uživanja određeni vremenski period u toku dana, i to od zore do zalaska sunca.

Postiti je farz  osobi koja je:

-pametna,

-punoljetna,

-musliman da je,

-da zna da mu je to farz,

-da nije musafir ili da žena nije u hajdu i nifasu.

Vrste posta

Farz je post u toku mjeseca ramazana i post svih kefareta a prema nekim

fakihima i zavjetni post.

Vadžib je post kojim se napašta post nafile.

Sunnet je postiti jevmi ašuru tj.9 i 10 dam Muharema.

Mendub je postiti tri dana svakog mjeseca, ponedjeljak  i četvrtak, šest dana Ševala. Davudov post se sastoji u postu svaki drugi dan.

Mekruh je postiti samo 10 dan Muharema, postiti u dane Bajrama, mekruh je neprestalno postiti, postiti samo petak.

Jevmu šek

Jevmu šek je sumnjivi dan, početak ramazana ustanovit će se ako se vidi mjesec mlađak ili sačekati da se namiri 30 dan mjeseca Ša’bana.

Jevmu šek je sumnjivi dan koji slijedi iza 29 Ša’bana ili 1. Ramazan.

Taj dan je mekruh postiti bilo koji post osim nafile i kao nafilu ga treba zanijetiti, postiti i ispostiti a ako se ustanovi da je to prvi dan ramazana nije ga dužnost napostiti.

Nijjet

Nijjet, kod nekih postova nijjet treba donijeti prije nastupanja dana a to je kod; napaštanja ramazanskog posta, napaštanja pokvarene nafile, postova kefareta i zavjetni post neodređenog vremena.

Kod ramazanskog posta, zavjetnog i nafile nijjet se može učinuti od navečer do podne idućeg dana.

Nijjet ramazanskog posta glasi:

“Nevejtu en esume lillahi te’ala gaden min šehri ramadan”

Šta kvari  i ne kvari post?

Post će biti pokvaren ako;

-nešto namjerno pojedemo,

-popijemo,

-zapalimo cigaretu,

-imamo spolni odnos.

Post neće biti pokvaren ako:

-ne našom voljom dođe do izlaska sjemena,

-mazanje tijela kremama,

-ako bismo osvanuli džunupli pa makar i cio dan takvi ostali,

-ako se nehotice napijemo vode,

-ako povratimo,

-ako operemo zube,

-rashlađivati tijelo vodom u ljetnim danima,

-bilo šta ako uradimo  u zaboravu.

Keffaret i Kada

Keffaret je kazna za namjerno prekinut post. Keffaret se sastoji u oslobađanju roba ili robinje, ako to ne može onda da uzastopno posti 60 dana, a ako to ne može zbog slabosti onda da nahrani 60 siromaha sa doručkom i večerom ili da jednog siromaha hrani 60 dana sa doručkom i večerom.

Iznos jednog obroka iznosi jedan S’aj tj.

-1 kg, 66 dkg i 6 g =1666 grama pšeničnog brašna ili

-3 kg, 33 dkg i 2 g= 1332 grama ječma.

Dovoljan je jedan keffaret za više učinjenih propusta.

Kada je napaštanje posta dan za dan, a to je u situacijama kada se post iz opravdanog razloga prekine ili se uopće ne započne postiti. Napostiti dan za dan tj. kada učiniti  dužni smo u sljedećim slučajevima:

-ako bi pojeli nešto za čim ne osjećamo nikakvu potrebu, želju, slast i lijep ukus, npr. pšenica, košpica ,papir, drvce i sl.

-ako bi uzeli lijek kroz nos, usta i uši,

– ako bi nečim zalili kožu ili ranu na koži,

– ako bi nam u grlo upalo malo vode prilikom abdesta ili gusula,

– ako nas netko prisili da se napijemo vode,

– ako bi smo  jeli sumnjajući da li je zora a ona jeste nastupila,

– ako bi postili cio dan a nismo zanijjetili ,

– ako bi pali u nesvijest i ostali veći dio dana,

– ako žena osvane bez hajda i nifasa a nije zapostila .

Mekruhi postača

Mekruh je postaču jezikom kušati bilo šta što kvari post ako za to nema nužde ili opravdanog razloga tj. mekruh je :

-žvakati bilo šta u ustima,

– puštati krv toliko da prouzrokuje slabost,

– činiti bilo šta što bi moglo dovesti do evakuacije sjemena,(maženje i

ljubljenje)

Oslobađanje od posta

Posta je oslobođen:

– svaki bolesnik kome post škodi,

– trudna žena i dojilja,

– borac,

-potpuni starac i starica,

– osoba koja radi na teškom fizičkom poslu,

– poljoprivrednik koji ne može da odgodi žetvu.
Svi ovi navedeni dužni su napostiti dan za dan osim starca i starice kao i teškog bolesnika koji ne očekuje oporavak i oni će ako mogu nahraniti siromaha sa jednim sa’aom.

I’tikafu

I’tikjaf znači namjerno boravljenje izvjesno vrijeme u džamiji u kojoj se klanja svih pet dnevnih namaza i to radi sevapa.

U džamiji u kojoj se ne klanja svih pet dnevnih namaza ne može se i’tikaf činiti.

Žena i’tikaf može učinuti u svojoj kući ako ima jednu sobu u kojoj uvijek klanja.

I’tikaf u šerijatskom pravnom smislu znači povlačenje u džamiju u ime Allaha dž.š. radi ibadeta i to posljednjih 10 dana mjeseca Ramazana.

Imamo tri vrste i’tikafa i to:

-vadžib a to je zavjetni i’tikaf,

-sunneti muekkede to je  i’tikaf  zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana i ako ga netko učini sa ostalih spada odgovornost jer je on ‘alel- kifaje.

-mustehab je i’tikaf koji je izvan ovih.

Za valjanost i’tikafa uvjet je:

– da čovjek posti

– ne smije se udaljavati iz džamije osim za obavljanje nužde i mijenjanje abdesta,

-u džamiji jede pije i spava,

-ne smije imati odnos sa ženom,

-treba činiti što više ibadeta,

-treba ponijeti osnovne potrebe za svakodnevni život npr. odjeća, pribor za higijenu isl.

Oglasi