Kurban

Kurban

Svakom imućnom muslimanu vadžib je u danima kurban bajrama zaklati kurban.

Kurban je prinošenje žrtve govečeta u ime Allaha da bi se meso podijelilo siromasima i komšijama kao i bližnjoj familiji.

Kurban kolju hadžije na hadžu za prekršaje koje su učinili i kao takvi se dijele u nekoliko kategorija o čemu ćemo govoriti kasnije u poglavlju o hadždžu.

Kao Kurban može vrijediti:

-jednogodišnje bravče  a može i polugodišnje ako je napredno kao jednogodišnje. U bravčad ubrajamo ovna, ovcu, jarca, kozu i dvogodišnje tele.

-veliko goveče može vrijediti kao kurban za  sedam osoba a i za manje pa i za dvojicu.

Kurban ne smije bit:

-slijep,

-ćorav,

-faličan u bilo kojem pogledu,

-posve mršav,

-hrom u noge da ne može otići do mjesta klanja,

-bez jedne noge ili jednog oka  ili jednog uha,

-bez većine repa,

a može ako je:

-slomljena roga,

-uškopljen vol,

-ako mu je potkraćen rep,

Vrijeme klanja kurbana je od zore prvog dana bajrama do zalaska sunca trećeg dana bajrama.

Koža kurbana se obavezno mora pokloniti a nikako prodati jer je Muhammed a.s. rekao:

Tko proda kožu kurbana taj nema svog kurbana”

Zavjetni kurban i kurban koji se kolje po oporuci umrlog mora se cio podijeliti od njega se ne može nšta ostaviti sebi.

Oglasi