Pitanja i odgovori o namazu(salath)

SABAH
1.Kada se klanja SABAH-namaz ?
Sabah-namaz se klanja od zore do pred izlazak sunca.

2.Koliko rekata ima SABAH-namaz ?
Sabah-namaz ima cetiri rekata – dva sunneta i dva farza. Prvo se klanja sunnet pa farz.

3.Kako se klanja SABAH-namaz ?
Sabah namaz se klanja na slijedeći način :
Nakon uzimanja abdesta, stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema Kibli, proučimo Bismillu i dižući ruke (muško spram ušiju, a žensko spram ramena) zanijetimo (u sebi) dva rekata sunneta, riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL-FEDŽRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.
Zatim svežemo ruke – desnu preko lijeve (muško na pojasu, a žensko na prsima) i skrušeno stojeći pred Allahom džellešanuhu gledamo preda se i učimo (u sebi): SUBHANEKE, E’UZU i BISMILLU, FATIHU i JEDNU SURU.
Spuštajući zatim ruke niza se i izgovarajući tekbir-Allahu ekber, pregibamo se na ruku’ (gledajući u nožne prste) i izgovaramo (tri puta): SUBHANE RABBIJEL AZIM, a onda se ponovo ispravljamo na kijam i, za kraće zadržavanje, izgovaramo: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH – RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se s tekbirom (ALLAHU EKBER) spuštamo na sedždu; prvo koljena, pa dlanove, a između njih lice (stopala na sedždi stoje uspravno, a prsti povijeni unaprijed), gdje tri puta izgovaramo: SUBHANE RABBIJEL E’ALA
Zatim se s tekbirom (ALLAHU EKBER) podignemo sa sedžde i na trenutak sjednemo na koljena, gledajući preda se, a potom na isti način sa tekbirom (ALLAHU EKBER) učinimo još jednu sedždu (čime smo klanjali jedan rekat).
Poslije druge sedžde, izgovarajuci tekbir, ustajemo na drugi rekat, vežemo ruke i učimo:
BISMILLU, FATIHU i jednu suru a zatim na isti način učinimo ruku’ i dvije sedžde, a potom sjednemo na koljena i (na kade-i-ehiri), gledajući preda se, učimo:
ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU.
Zatim predamo selam, na desnu pa na lijevu stranu, izgovarajući: ES SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAHI, a onda proučimo ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM, TEBAREKTE JA ZEL DŽELALIVEL IKRAM
Tako je završen sabahski sunnet namaz.
Muškarci potom prouče ikamet a nakon toga zanijetimo dva rekata farza, riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL FEDŽRI EDA ‘ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Sabahski farz se klanja isto kao i sunnet.

PODNE
4.Kada se klanja PODNE namaz ?
Podne namaz se klanja nakon što sunce makne sa sredine neba pa do ikindije.

5.Koliko rekata ima podne namaz ?
Podne namaz ima četiri obavezna rekata i šest preporučenih, od tog četiri sunneta i dva sun-sunneta. Prvo se klanja sunnet, pa farz, pa sun-sunnet.

6.Kako se klanja PODNE namaz ?
Podne namaz se klanja na sljedeći način:
Nakon uzimanja abdesta, stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema Kibli, proučimo Bismilu i zanijetimo četiri rekata sunneta, riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETI ZZUHRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI — ALLAHU EKBER
Na prvom rekatu učimo:
Subhaneke, E’uzu, Bismilu, Fatihu i jednu suru, zatim učinimo ruku’, dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat na kojem učimo:
Bismillu, Fatihu i jednu suru.
Poslije toga izvršimo ruku’ i sedžde, a na sjedenju proučimo Ettehijjatu do salavata. Onda ustanemo na treći rekat, na kojem učimo isto što i na drugom, a zatim poslije ruku’a i sedždi ustanemo na četvrti rekat. Na kojem učimo isto što na drugom i trećem rekatu, izvršimo ruku’ i sedžde i na sjedenju proučimo Ettehijjatu, Fatihu, salavate i dovu i predamo selam.
Nakon sunneta, stojeći proučimo ikamet i zanijetimo četiri rekata farza, riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDI ZZUHRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Na prva dva rekata podnevskog farza učimo isto kao i na prva dva rekata sunneta. Na prvom sjedenju proučimo Ettehijjatu do salavata i ustanemo na treći rekat na kojem učimo samo Bismillu i Fatihu, što takođe učimo i na četvrtom rekatu.
Na sjedenju poslije četvrtog rekata, proučimo Ettehijjatu, salavate i dovu i predamo selam.
Nakon farza, zanijetimo dva rekata sun-sunneta riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUN-SUNNETI ZZUHRI EDA’EN MUSTAKBILLEL KIBLETI — ALLAHU EKBER
Podnevski sun-sunnet se klanja kao i sabahski sunnet.
Poslije selama prouče se zikr i dova.

IKINDIJA
7.Kad se klanja IKINDIJA namaz ?
Ikindija namaz se klanja kada sunce nagne zapadu pa do akšam namaza.

8.Koliko rekata ima ikindija namaz ?
Ikindija namaz ima četiri obavezna i četiri preporučena rekata. Prvo se klanja preporučeni dio (sunnet), pa onda obavezni (farz).

9.Kako se klanja ikindija namaz ?
Ikindija namaz se klanja na slijedeći način:
Prvo klanjamo četiri rekata sunneta, koje zanijetimo riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL ASRI EDA’ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Ikindijski sunnet se klanja isto kao i podnevski, izuzev što se na prvom sjedenju poslije drugog rekata prouče Ettehijjatu, salavati i dova, a zatim se klanja treći rekat na kom se uči Subhaneke, E’uza, Bismilla, Fatiha i jedna sura.
Na četvrtom rekatu učimo isto što i na drugom, tj. Bismillu, Fatihu i jednu suru.
Na sjedenju, poslije četvrtog rekata proučimo Ettehijjatu, salavate, dovu i predamo selam.
Ikindijski sunnet se za razliku od podnevskog može povremeno i izostaviti, odnosno klanjati samo farz.
Ikindijski farz se zanijeti rijecima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI — ALLAHU EKBER
Ikindijski farz se klanja isto kao i podnevski farz.

AKŠAM
10.Kada se klanja AKŠAM namaz ?
Akšam namaz se klanja od zalaska sunca pa do jacije.

11.Koliko rekata ima akšamski namaz ?
Akšam namaz ima tri obavezna rekata (farz) i dva preporučena (sunnet). U ovom slučaju, prvo se klanja farz pa onda sunnet.

12.Kako se klanja AKŠAM namaz ?
Akšam namaz se klanja na sljedeći nacin:
Nakon uzimanja abdesta, stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema Kibli, proučimo Bismillu i zanijetimo (u sebi) tri rekata farza, riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE ILLLAHI TE’ALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Prva dva rekata akšamskog farza se klanjaju kao i dva rekata sabahskog farza osim što Ettehijatu učimo do salavata, onda s tekbirom (ALLAHU EKBER) ustanemo na treći rekat, svežemo ruke i proučimo samo Bismillu i Fatihu. Zatim učinimo ruku’, dvije sedžde i sjednemo da bi učili Ettehijjatu, salavate i dovu te predamo selam.
Poslije toga, zanijetimo dva rekata sunneta riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL MAGRIBI EDA’ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Akšamski sunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet. Poslije selama se uči zikr i dova.

JACIJA
13.Kad se klanja JACIJA namaz ?
Jacija namaz se klanja kad nestane sunčevog sjaja na zapadu pa do zore.

14.Koliko rekata ima jacija namaz ?
Jacija namaz ima četiri obavezna rekata, četiri sunneta, dva sun-sunneta i tri rekata vitr-namaza, ukupno trinaest. Prvo se klanja sunnet, pa farz, zatim sun-sunnet a završi se vitr namazom.
Sunnet se zanijeti riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL IŠA’I EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Jacijski se sunnet klanja kao i ikindijski i može se povremeno kao i ikindijski izostaviti.
Zatim klanjamo farz, koji zanijetimo:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL IŠA’I EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Jacijski farz se klanja kao i ikindijski.
Poslije farza se klanjaju dva rekata sun-sunneta koji se zanijeti riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUN-SUNNETIL IŠA’I EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Jacijski sun-sunnet se klanja isto kao sabahski sunnet ili podnevski sun-sunnet.

VITR NAMAZ
15.Kad se klanja VITR namaz ?
Vitr namaz se obično klanja odmah poslije jacijskog sun-sunneta, iako ga je po mogućnosti, bolje klanjati kasnije.

16.Koliko rekata ima vitr namaz ?
Vitr namaz ima tri rekata a zanijeti se riječima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATEL-VITRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER
Prva dva rekata VITR namaza se klanjaju kao i jacijski sun-sunnet. Na prvom sjedenju se uči Ettehijjatu do salavata a onda se ustane na treći rekat na kojem se uči Bismilla, Fatiha i jedna sura. Zatim se podignu ruke i donese tekbir – ALLAHU EKBER, te prouči KUNUT dova.
Poslije Kunut dove, učine se ruku’, sedžde i na sjedenju proući Ettehijjatu, salavati, dova da bi se nakon toga predao selam. Time je završen vitr namaz.

OSTALI NAMAZI
17.Koje smo namaze, pored redovnih, dužni da klanjamo ?
Pored redovnih, dužni smo da klanjamo:
-džumu namaz (koja se klanja petkom umjesto podne namaza),
-bajram namaze (koji se klanjaju prilikom ramazanskog i kur’ban bajrama),
-teravih namaz (koji se klanja tokom Ramazana)
-dženaze namaz (koji se klanja umrlim muslimanima i muslimankama).

18.Kako se klanjaju ovi namazi ?
Ovi se namazi klanjaju u džematu (grupi) a džumu, bajram namaze i dženazu su dužni klanjati samo muškarci.

19.Šta je džuma namaz?
Džuma-namaz je sedmični namaz kojeg muškarci klanjaju petkom u podnevskom vremenu.

20.Koliko džuma-namaz ima rekata i koji su?
Džuma namaz ima 16 rekata, a to su: četiri sunneta, dva farza, četiri sun-sunneta, četiri ahiriz-zuhri i dva sunnetil-vakti.

21.Kako se zanijjeti džuma namaz i u koju kategoriju spadaju džuma i hutba?
Džuma namaz se zanijjjeti ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salate sunnetil-džumu’ati, fardil-džumu’ati, ahiriz-zuhri… itd. edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“,
Džuma-namaz i hutba spadaju u farz tj. strogu islamsku dužnost.

22.Ko nije dužan klanjati džumu-namaz?
Džumu-namaz nisu dužni klanjati: žena, zatvorenik, musafir-putnik, bolesnik, iznemogli starac, slijepac i lice koje strahuje od neke opasnosti.

23.Šta je dženaza namaz i u koju kategoriju dužnosti spada?
Dženaza se klanja umrlom muslimanu i muslimnki a spada u fardi-kifaje tj. dužnost zajednice-džemata.

24.Kako se zanijjeti džennaza-namaz za odrasle osobe?
Dženaza-namaz za odrasle osobe zanijjeti se ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatel-džennazeti senaen lillahi te’ala ve salavaten ‘alen-nebijji ve du’aen li hazel-mejjiti – (li hazihil-mejjiteti za žensko), edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“.

25.Kako se zanijjeti dženaza-namaz za maloljetne osobe?
Dzenaza namaz za maloljetne osobe se zanijjeti ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatel-
džennazeti senaen lillahi te’ala ve salavaten ‘alen-nebijji ve du’aen li hazes-sabijji – (li hazihis-sabijjeti za žensko), edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“.

26.Koji su uvjeti za dženazu-namaz i kada se klanja?
Uvjeti za dženazu-namaz su isti kao i za ostale namaze a klanja se kada je mejjit okupan, zamotan u čefine i stavljen u tabut ispred džemata.

27.Je li ženama dozvoljeno da idu na dženazu?
Ženama nije dozvoljeno da idu na dženazu.

28.Koliko dženaza namaz ima farza i koji su?
Dženaza namaz ima dva farza, a to su Kijam – stajanje i četiri tekbira.

29.Kako se kopa mezar za umrle osobe?
Mezar za muškarca se kopa u visinu do pasa, a za žene do prsa.

30.Šta smo dužni činiti za svoje umrle?
Za svoje umrle dužni smo dijeliti sadaku i činiti druga dobra djela, i sjećati ih se dovom.

31.Koliko ima bajrama i koji su?
Imamo dva bajrama a to su: ramazanski bajram u mjesecu ševvalu i traje tri dana, i kurban bajram u mjesecu zul-hidždžetu i traje četiri dana.

32.Kako se klanjaju bajrami?
Bajrami se zanijjete ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salate ‘idil-fitri – (‘idil-‘adha), edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“. Na rekjatima u bajrama se uči:
1. Subhaneke, tri tekbira, Euzu i Bismillu, Fatihu i sure.
2. Bismillu, Fatihu i sure, i tri tekbira.
Na sjedenju učimo Ettehijjatu do selama i selam predamo.

33.U koju kategoriju dužnosti spada bajramska hutba?
Bajramska hutba spada u sunnet.

34.Kada se klanja teravih-namaz i u koju kategoriju dužnosti spada?
Teravih-namaz se klanja uz ramazan, poslije jacijskih sun-sunneta, a spada u pritvrđeni sunnet.

35.Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se klanja?
Teravih-namaz ima dvadeset rekata i zanijeti se ovako. „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatet-teravihi ‘išrine rekaten edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“. Klanja se kao sabahski ili ikindijski sunneti.

36.Koliko rekata ima i kada se klanja tehijjetul-mesdžid?
Tehijjetul-mesdžid ima dva rekata i klanja se prilikom posjete nekoj džamiji, a zanijjeti se ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salate tehijjetul-mesdžidi, edaen mustakbilel kibleti, Allahu ekber“.

37.Koliko rekata ima i kada se klanja istihare-namaz?
Istihare-namaz ima dva rekata i klanja se kada naumimo nešto učiniti, a ne znamo da li je to dobro ili loše za nas a zanijjeti se ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatel-istihareti edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“.

38.Kada se klanja hadždže-namaz?
Hadždže-namaz se klanja kada imamo neku želju a zanijjeti se ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatel-hadžeti, edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“.

39.Kada se klanja duha-namaz?
Duha-namaz se klanja pola sata poslije izlaza sunca a zanijjeti se ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salated-duha, edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“.

40.Kada se klanja kijamul-lejl namaz?
Kijamul-ejl namaz se klanja u kasno doba noći a zanijjeti se ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatel-lejli, edaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“.

41.Šta će nam pokvariti namaz?
Namaz će nam pokvariti:
1. ako progovorimo u namazu, nazovemo ili primimo selam,
2. ako zaplačemo u namazu, ali ne iz pobožnosti,
3. ako klanjamo sa tejemumom a dođe voda,
4. ako muško i žensko klanjaju jedno pored drugog,
5. ako se uradi bilo šta što ne priliči namazu.

42.Kako se djele namazi po važnosti?
Namazi po važnosti se dijele na: Fard, vadžib, sunnet, i mendub-namaze.
Fard namazi su oni koje je Allah dž.š. strogo naredio.
Fardi-ajn su namazi koji su strogo naređeni svakom pojedincu npr. pet dnevnih namaza i džuma.
Fardi kifaje su namazi koji su strogo naređeni zajednici – džematu npr. džennaza namaz.
Vadžib namazi su naredženi ali ne strogo kao farz npr. Bajrami i vitr namaz.
Sunet namaze nam je preporučio Muhammed, a.s., a dijele se u dvije kategorije: sunneti-muekkede i sunneti gajri-muekkede.
Sunneti-muekkede su namazi koje je Muhammed a.s. redovno klanjao npr. sunneti i sun-sunneti svih namaza, osim ikindijskih i jacijskih sunneta.
Sunneti gajri-muekkede su namazi koje je Muhammed a.s. ponekad izostavljao npr. ikindijski i jacijski sunneti.
Mendub-namazi su oni koje je lijepo klanjati npr. tehijjetul-mesdžid, duha-namaz, lejl-namaz, istihare-namaz itd.

43.Šta je vadžib u namazu?
U namazu je vadžib:
1. proučiti Fatihu na svakom rekatu u svih namaza,
2. na prva dva rekata farza proučiti sure, a u ostalih na svim rekatima,
3. na sedždi na tle spustiti čelo i nos,
4. izvršiti namaz polahko bez žurbe – ta’dili erkan,
5. izvršiti prvo sjedenje – ka’dei-ula,
6. proučiti Et-tehijjatu do salavata na oba sjedenja,
7. na trećem rekatu vitara, proučiti Kunut-dovu,
8. u noćnih farzova da imam uči naglas na prva dva rekata.
9. u danskih farzova da imam uči u sebi,
10. u ostalim namazima na svim rekatima da imam uči u sebi,
11. na kraju namaz predati selam,
12. u bajram-namaza, na oba stajanja proučiti šest tekbira,
13. na kijamu za imamom ništa ne učiti osim na prvom rekatu Subhaneke,
14. izvršiti sehvi-sedždu kada je to potrebno.

44.Šta je sehvi-sedžda i kada se čini?
Sehvi-sedžda je popravna sedžda koju činimo kada pogriješimo u namzu. Sehvi-sedžda se čini kada izostavimo neki namaski vadžib ili kada zakasnimo izvršiti neki namaski farz.

45.Šta je sedždai-tilavet i kada se čini?
Sedždai-tilavet je jedna sedžda koju činimo nakon što proučimo jedan od 14 ajeta sedžde.
46.Šta je džemat i šta svaki džemat ima?
Džemat je zajednica muslimana koja ima imama, mujezina i džematlije.
Imam je lice koje predvodi džemat. Mujezin je lice koje uči ezan i ikamet. Muktedije su lica koja klanjaju namaz u džematu. Mutevelija je lice koje se brine o imovini džamije.

47.Kako muktedija zanijjeti za imamom?
Muktedija za imamom u nijjetu doda: „Iktedejtu bi hazel-imami“.

48.Kako imam zanijjeti kad predvodi džemat?
Kad imam predvodi džemat on u nijjetu doda: „Ene imamun limen tebi’ani“.

49.Šta muktedija uči za imamom?
Muktedija za imamom uči na prvom rekatu Subhaneke Euzu i Bismillu, a na ostalim rekatima samo Bismillu.

50.Ko je musallija, a ko muktedija?
Musallija je čovjek koji sam klanja namaz – izvan džemata, a muktedija je čovjek koji klanja za imamom.

51.Koji se namazi klanjaju samo u džematu?
Samo u džematu se klanjaju; džuma, dženaza, i bajrami.

52.Koji se namazi klanjaju u džematu i pojedinačno?
U džematu i pojedinačno klanjaju se farzovi pet dnevnih namaza, vitr namaz, teravija i nafile.

53.Koji se namazi klanjaju samo pojedinačno?
Samo pojedinačno se klanjaju sunneti i sun-sunnet namazi.

54.Šta je rekao Muhammed a.s. za namaz u džematu?
Za namaz u džematu Božji poslanik Muhammed a.s. je rekao: „Namaz u džematu je vredniji za dvadest i pet puta od pojedinačnog namaza“.

55.Gdje se može klanjati namaz u džematu?
Klanjati namaz u džematu se može u džamiji, mektebu, kući, na vani i dr..

56.Koliko osoba je potrebno da se obavi namaz u džematu?
Za namaz u džematu potrebne su dvije osobe, a za džumu i dženazu tri čovjeka.

57.U kojih namaza i na kojim rekjatima imam uči na glas?
Na prva dva rekjata u nočnim namazima, džumi i bajramima imam uči naglas.

58.Šta su džamije i koja je najstarija i najznamenitija džamija?
Džamije su Allahu najdraže kuće u kojima muslimani klanjaju i uče, a najstarija i najznamenitija džamija je, Mesdžidul-haram tj. Kaba u Mekki.

59.Koje su najznamenitije džamije poslije Mesdžidul-harama?
Poslije Mesdžidul-harama najznamenitije džamije su, Mesdžidun-nebevi tj. Poslanikova a. s. džamija u Medini i Mesdžidul-Aksa, tj. Bejtul-Makdis u Jerusalimu.

60.Kada je muktedija prispio na neki rekat a kada na namaz?
Muktedija je prispio na neki rekat ako stigne imama na ruku’u i bar jednom za imamom izgovori: „Subhane rabbijjel-azim“, a na namaz je prispio ako stigne imama makar na zadnjem sjedenju prije selama.

61.Kako se zove muktedija koji je cijeli namaz klanjao za imamom, a kako koji je zaksnio?
Muktedija koji je cijeli namaz klanjao za imamom zove se mudrik, a onaj koji je zakasnio zove se mesbuk.

62.Kako se zove namaz kojeg klanjamo na vrijeme, a kako kojeg naklanjavamo?
Namaz kojeg klanjamo na vrijeme zove se vaktije, a namaz kojeg naklanjavamo zove se fa’ite.

63.Koji se namazi naklanjavaju?
Naklanjavaju se farzi pet dnevnih namaza i vitr namaz. Sabahski sunneti se mogu naklanjati samo istog dana do podne, a podnevski istog dana do ikindije, ako ih propustimo da bi prispjeli u džemat.
64.Kojim redosljedom naklanjavamo propuštene namaze?
Ako smo propustili do pet namaza, naklanjavamo ih po redu, a ako smo propustili šest i više namaza, naklanjavamo ih po želji.

65.Kako ćemo zanijjetiti propuštene namaze?
Propuštene namaze ćemo zanijetiti ovako: „Nevejtu en usallije lillahi te’ala salate ahiri-fedžri, ahiriz-zuhri, ahiri-‘asri, ahiri-magribi, ahiri-‘išai, ahiri-vitri, edrektu vaktehu ve lem teskut ‘anni ba’dehu, kadaen mustakbilel-kibleti, Allahu ekber“.

66.Ko je musafir a ko mukim?
Musafir je putnik koji je udaljen od svoje kuće najmanje 18 sati pješačenja ili od 80-90 km. a mukim je osoba kod kuće.

67.Je li musafir dužan skraćivati četverorekjatne farze?
Musafir je dužan skraćivati četverorekatne farze na dva rekata. Ako hoće sunnete može izostavljati, a ako ih hoće klanjati neće ih skraćivati.

68.Hoće li musafir skratiti namaz za imamom koji nije musafir?
Musafir neće skratiti namaz za imamom koji nije musafir.

69.Hoće li koristiti olakšice musafir koji ostaje više od 15 dana?
Musafir koji ostaje više od 15 dana, nije musafir i gubi pravo na olakšice, i u svemu će postupati kao mukim tj. osoba kod kuće.

70.Kako će musafir naklanjati namaze koje je propustio na putovanju?
Musafir koji je propustio namaze na putovanju, naklanjaće ih skraćeno.

71.Šta će nam pokvariti namaz?
Namaz će nam pokvaritit gubitak abdesta ,ako se u namazu nasmijemo, progovorimo, hodamo, jedemo ili pijemo, okrenemo se od Kible itd.

72.Kad će naš namaz biti ispravan ?
Naš namaz će biti primljen kad klanjamo bez žurbe, mislimo na Allaha i na učenje u namazu.

73.Šta je sehvi sedžda ?
Sehvi sedžda je naknadna sedžda koja se čini kada u namazu nehotice izostavimo neki od namaskih neobaveznih elemenata, poput Fatihe, sure ili prvog sjedenja.

74.Kako se čini sehvi sedžda ?
Sehvi sedžda se čini tako što nakon selama na desnu stranu učinimo kao u namazu dvije sedžde, a zatim proučimo Ettehijjatu, salavate i dovu te predamo selam.

75.Da li se sehvi sedžda čini ako ispustimo jedan od namaskih ruknova (obaveznih elemenata)?
Ako ispustimo neki od namaskih ruknova (na primjer početni tekbir, kijam, kiraet, ruku’, sedžde) onda dotični namaz moramo obnoviti

76. Koja je svrha namaza i koji je smisao?
Namaz je uzvišeni način iskazivanja ljubavi, veličanja, pokornosti i zahvalnosti Allahu na neizbrojnim blagodatima koje nam je dao.
Namaz uzdiže i odgaja muslimane da poštuju i vole uzvišenog Allaha, svoj din i Muhammeda (a.s.) da čine dobra i plemenita djela te da se čuvaju ružnih i zabranjenih djela.
Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže;
„NAMAZ ODVRAĆA OD RUŽNIH I POKUÐENIH DJELA
A VELIČANJE ALLAHA U NAMAZU JE NAJVEĆE
ALLAH ZNA ŠTO VI ČINITE“
Muhammed (a.s.) upozorava:
„KO KLANJA NAMAZ, TAJ ČUVA VJERU A KO GA OSTAVLJA, TAJ RUŠI VJERU.“
Namaz čuva čistoću duše i higijenu našeg tijela i tako sprečava mnoge bolesti i epidemije.
Zato smo dužni da redovno klanjamo namaz, da bismo bili duhovno snažni i tjelesno zdravi, bliski Allahu i Muhammedu (a.s.) i bliski Džennetu (raju).

Oglasi