Pitanja i odgovori iz Ahlaka(etike,morala)

1.Šta je Ahlak – islamski moral?
Ahlak je nauka o lijepom vladanju i ponašanju a dijeli se na:
1. ahlaki-hamide – lijepo vladanje, dobra svojstva i osobine i
2. ahlaki-zemime – loše vladanje, loša svojstva i osobine.
Koji je najsadržajniji ajet koji govori o moralu – Ahlaku?
Najsadržajniji ajet koji govori o moralu – Ahlaku je:
“Zaista vam Allah naređuje pravednost, dobročinstvo i pomaganje svojih bližnjih, a zabranjuje vam nevaljalstvo, zabranjene stvari i nasilje. Savjetuje vas ne biste li se opametili”.

2.Koje su naše dužnosti prema Allahu dž.š.?
Naše dužnosti prema Allahu dž.š. su:
1. vjerovati u Allaha, voljeti Ga i stalno Ga se sjećati,
2. izvršavati ono što je On naredio,
3. kloniti se onoga što je On zabranio,
4. stalno Mu zahvaljivati i moliti Ga za oprost,
5. kajati se zbog počinjenih grijeha.

3.Koje su dužnosti prema sebi?
Prema sebi smo dužni:
1. čuvati život i zdravlje,
2. liječiti se u slučaju bolesti,
3. raditi i privređivati,
4. hraniti se i odijevati,
5. izučavati korisne nauke,
6. moralno se usavršavati
7. kad odrastemo zasnovati vlastitu porodicu.

4.Koje su naše dužnosti prema roditeljima?
Naše dužnosti prema roditeljima su:
1. da ih volimo, poštujemo i pomažemo,
2. da im budemo blagi i poslušni,
3. da ih izdržavamo ako su siromašni,
4. da ih liječimo i njegujemo ako su bolesni,
5. da umrlim roditeljima klanjamo džennazu i spominjemo ih dovom i
6. da nastavimo prijateljstvo sa njihovim prijateljima.

5.Šta smo dužni prema komšijama?
Prema komšijama smo dužni:
1. da ih u susretu pozdravimo,
2. da ih ne vrijeđamo,
3. da čuvamo njihovu čast, porodicu i imovinu,
4. da ih pomažemo,
5. i da učestvujemo u njihovoj dženazi.

6.Koja su prava muža i žene u braku?
Prava muža i žene u braku su:
1. Muž ima pravo upozoriti ženu na higijenu, pristojno i propisno oblačenje, klanjanje namaza i odgoj djece, a
2. žena ima pravo da sedmično ode svojim roditeljima, da obilazi svoju rodbinu, da se obrazuje i usavršava u nauci, i da obavi Hadž ako ima sredstva za to.

7.Koje su dužnosti muža i žene?
Dužnosti muža i žene su:
1. da se međusobno paze, vole i poštuju,
2. da čuvaju bračnu vjernost,
3. da se međusobno pomažu i nasljeđuju,
4. muž je dužan pristojno izdržavati svoju ženu,
5. da sa njom pristojno i uljudno postupa,
6. žena je dužna slušati muža u svemu što nije grijeh i
7. čuvati njegovu čast i imovinu.

8.Kada je dozvoljen razvod braka – talak?
Razvod braka-talak nije poželjan ali je dozvoljen ako bračni drugovi:
1. ne mogu nači zajednički jezik i
2. ako ne mogu da se slože.
3. Muhammed a.s. je rekao:
„Razvod braka je najmrža dozvoljena stvar Allahu dž.š.“.

9.Koje su dužnosti roditelja prema djeci?
Dužnosti roditelja prema djeci su:
1. da im nadiju lijepo muslimansko ime,
2. da se brinu za njihovo zdravlje i život,
3. da ih poduče vjerskim propisima,
4. da ih islamski odgoje,
5. da ih školuju ili dadnu na zanat i
6. kad odrastu da im pomognu da zasnuju vlastitu porodicu.

10.Koje su naše dužnosti prema rodbini?
Naše dužnosti prema rodbini su:
1. da ih pazimo,
2. da ih pomažemo i
3. da ih posjećujemo
Koje su naše dužnosti prema komšijama?
Naše dužnosti prema komšijama su:
1. da ih pri susretu pozdravljamo,
2. da ih ne vrijeđamo,
3. da čuvamo njihovu čast, porodicu i imovinu,
4. da ih pomažemo i posjećujemo,
5. da ih obilazimo ako su bolesni,
6. da im klanjamo džennazu kad umru.

11.Koje su naše dužnosti prema domovini?
Naše dužnosti prema domovini su:
1. da je volimo i branimo od neprijatelja,
2. da poštujemo njene zakone,
3. da izvršavamo obaveze prema njoj,
4. da radimo sve ono što je korisno za domovinu.

12.Koje su naše dužnosti prema islamskoj zajednici?
Naše dužnosti prema islamskoj zajednici su:
1. stalno joj pružati materijalnu pomoć,
2. davati joj zekat, sadekatul-fitr i kurbanske kožice,
3. voditi računa da sve njene ustanove pravilno funkcionišu,
4. javno manifestirati svoju pripadnost Islamu,
5. klanjati propisane namaze u džematu,
6. odgajati svoju djecu u islamskom duhu.

13.Koja su lijepa svojstva?
Lijepa svojstva su:
1. vjerovati, voljeti i stalno se sjećati Allaha dž.š.,
2. izvršavati islamske propise i dužnosti,
3. poštovati i paziti roditelje i rodbinu,
4. pošteno raditi i izdržavati svoju porodicu,
5. biti pravedan, pošten i povjerljiv,
6. dijeliti sadaku i pomagati islamsku zajednicu.

14.Koja su loša svojstva?
Loša svojstva su:
1. psovati i negirati Boga i druge islamske istine,
2. jesti i piti ono što je zabranjeno – haram,
3. zinaluk činiti, piti alkohol i činiti potvoru,
4. krasti, lagati, pljačkati i krivo vagati,
5. ogovarati i tuđe riječi prenositi,
6. nasilje činiti i krivo svjedočiti.

15.Šta je Muhammed a.s. rekao o islamskom moralu – Ahlaku?
Muhammed a.s. je rekao: „Buistu liutemmime mekarimel-ahlak – Poslan sam da usavršim plemenite čudi kod ljudi”.

16.Ko nam je darovao raznovrsnu hranu ?
Raznovrsnu hranu nam je darovao uzvišeni Allah i preporučio da se hranimo korisnim i dopuštenim jelima te da budemo umjereni u tome.

17.Koju nam je hranu uzvišeni Allah strogo zabranio ?
Da bi sačuvali zdravlje i život, Allah nam je strogo zabranio;
-svinjsko meso
-svinjsku mast i ostale svinjske prerađevine
-krv svih životinja
-meso uginulih životinja
-meso životinja koje nisu propisno zaklane
-meso gmizavaca
Isto tako, strogo je zabranjeno piti sva alkoholna pića. Muhammed (a.s.) je prokleo deset osoba, i to:
1. onog ko proizvodi alkohol
2. kome se proizvodi
3. ko ga pije
4. ko ga donosi
5. kome se donosi
6. ko ga toči
7. ko ga prodaje
8. ko se njegovim novcem hrani
9. ko ga kupuje
10. kome se kupuje

18.Kako musliman i muslimanka treba da se odijevaju ?
Musliman i muslimanka treba da se pristojno odijevaju. Potrebno je izbjegavati kratku, tijesnu i prozirnu odjeću a muškarcima je uz to zabranjeno nošenje svile i zlatnog nakita.

19.Kako možemo biti dobri prema drugima ?
Prema drugima možemo biti dobri ako im pomažemo i praštamo te ako ih upučujemo na dobro a odvraćamo od zla.

20.Da li musliman treba da želi dobro i drugima ?
Musliman je dužan da želi i drugome ono što želi sam sebi, odnosno da nikom ne zavidi, ne želi i ne čini zlo.

21.Šta znači biti pravedan ?
Pravedan biti znaći držati se istine i poštovati tuđe pravo. Pravedan čovjek je blizak Allahu i Džennetu.

Oglasi