DOKAZI SU OKO NAS

Posted on

Kud’ god da se okrenem
Božju milost pronađem,
Trag Njegovog stvaranja,
La ilahe illellah.

Dokazi su oko nas,
u njima ti traži spas,
tako ćeš spoznat’ Rabba,
La ilahe illellah.

Sunce,mjesec,dan I noć,
dokazi su Svemoćnog,
gledaj,misli, posmatraj.
La ilahe illellah.

U kretanju Zemlje ove,
I svitanju rujne zore,
možeš spoznat’ svog Rabba.
La ilahe illellah.

U nastanku djeteta,
groma,kiše I vjetra,
možeš naćI svog Rabba.
La ilahe illellah.

Pričaš,slušaš,I vidiš,
hodaš,misliš, postojiš.
u teb’ dokaz Milosnog.
La ilahe illellah.

Svaki razum I srce,
može spoznat’ stvaranje,
u tome je Rabba moć.
La ilahe illellah.

Gledaj brate, razmišljaj,
makar jednom pokušaj,
u tome ćeš nać’ smiraj.
La ilahe illellah.

Oglasi

ALLAHOVA LJUBAV

Posted on

ALLAHOVA LJUBAV

Ljubav Boga Svemilosnog,
svuda oko nas postoji,
gore,dolje,desno,lijevo,
I u nama samim stoji.

Božja ljubav velika je,
Božja ljubav vječna znaj je,
svaki mahluk što postoji,
zbog ljubavi I opstoji.

Blago li se svakom onom,
ko Božiju ljubav ima,
taj kalbile s ašicima,
Božju milost,ljubav prima.

Mnogobrojni putevi su ,
što Ašku Rahmana vode,
usmjeri se, kreni njima,
osjetit’ ćeš Aška vode.

Uzmi Kur’an ,otvori ga,
pronaćI ćeš Aška zore,
učI Kur’an s razmišljanjem,
učI da ga razumiješ.

U toj zadnjoj Božjoj knjizi,
pronaćI ćeš put ka srećI,
osjetit’ ćeš Božju ljubav ,
I živjeti u ljepoti.

Allahovu ljubav možeš,
s nafilama osjetiti,
ali prvo moraš brate,
ti farzove obavljati.

Kad farzove sve obaviš,
tek onda nafilom moliš,
pa ćeš onda dragi brate,
Allahov Ašk da osjetiš.

Zikri stalno, svakog dana,
jezikom,srcem,djelima,
kada stojiš,kada sjediš,
I kad ležiš u mislima.

Sa zikirom osjetit’ ćeš,
Božju ljubav, tu ljepotu,
srce aškom izgarat će,
duša tvoja uzdisat će.

Ono što ti voliš brate,
zaboravi,zanemari,
I ono što Allah voli ,
ti nad svime prednost stavi.

U tome je vel’ko dobro,
I Božija ljubav tu je,
zaboravi što ti voliš,
a uzmi što Moćni voli.

Ti upoznaj svoje srce,
s Allahovim imenima,
I upoznaj svoju dušu,
sa Njegovim sifatima.

Razmišljaj o imenima,
razmišljaj o sifatima,
I kad spozna tvoje srce,
bit ćeš među voljenima.

Posmatraj I gledaj brate,
dobročinstva mnoga Božja,
oko tebe I u tebi,
Božja milost tu je mnoga.

Božja dobra mnoga li su,
skrivena, vidljiva,svuda,
posmatraj ih I divi se,
kalbom Ašku usmjeri se.

Srce nek se uvjek divi,
Svemilosnom, Samilosnom,
nek Mu neprestano zbori,
volim Te Bože Jedini.

Budi opijen tim aškom,
u ljubavi istopi se,
zbori srcem,zbori dušom,
Gospodaru ja volim Te.

Svoje noćI žrtvuj brate,
I Allahu obraćaj se,
jer oni što noćI bdiju,
u Rabbovom su okrilju.

Svake noćI naš Gospodar,
u zadnjoj trećini noćI,
zijareti Dunja nebo,
zato bdijte ,o ašici.

S voljenima družimo se,
s onima koje Bog voli,
ne bili smo bili brate,
I mi od Rabba voljeni.

Zato sada muslimani,
recimo svi podjednako,
Volimo Te Gospodaru,
Volimo Te kalbom jako.

Udalji se brate mili,
od svake šejtanske želje,
što ti miso a I srce,
spram Allaha milog steže.

Puste želje ,pusti snovi,
Dunjalučki su hirovi,
ne dozvoli da između,
tebe I Rabba hir stoji.

Allahov Ašk traži brate,
cijelim srcem, dušom svojom,
voli da bi bio voljen,
putuj život sa Allahom.

Eto brate moj u vjeri,
ka ljubavi Božjoj kreni,
putevi su mnogobrojni,
budi putnik,putuj,kreni.

ALLAH DŽ.Š.

Posted on

Gospodar je On , Allah .
Milostivi , Samilosni.
Svim upravlja I rastavlja
Nad svakom On stvari bdi.

Njegova su sva nebesa
a I ovaj mali svijet
Zemlja,čovjek,malo,velko
čitav kosmos I dalje.

Grmljavina veliča Ga
A I zvijezde sjajne sve
Riba, ptica I sve živo
U velikom krugu je.

Milost Božja velika je
Oprost tražit dužnost nam je
Samilosni prima dove
O Pravedni žao nam je!

On je Allah Prvi,Zadnji
On je Rabb nad robovima
On je Batin, On je Zahir
Pravedni nad pravednima.

Njegova je Prva, Zadnja
Njegovo “Kun” mjenja svijet
Dužnost nam je “Robovanje”
ustaj brate valja mrijet.

OPOMENA

Posted on Updated on

O insanu zaboravni
O čovječe ti nemarni.
Svedi svoje sve račune
prije nego edžel dođe.

Smrtni čas je blizu brate
meleki te svuda prate.
Pišu dobra , loša djela
to je tvoja Knjiga djela.

Stani malo osvrni se
sve će biti I proćI će ,
ali tvoja dobra djela
prijateljska to je sjena.

Smrtni cas je blizu brate
meleki te svuda prate.
Pišu dobra , loša djela
to je tvoja Knjiga djela.

Prolazan je ovaj Dunja
A Ahiret vječna kuća.
Ili Džennet il’ Džehennem
izaberi moraš negdje.

Smrtni čas je blizu brate
meleki te svuda prate.
Pišu dobra , loša djela
to je tvoja Knjiga djela.

Kada smrtni časak dođe ,
tvoja duša Rabbu pođe,
kajat ćeš se gorko tada
strahovat’ od Sudnjeg dana.

Smrtni cas je blizu brate
meleki te svuda prate.
Pišu dobra , loša djela
to je tvoja Knjiga djela.

ZANIMLJIVO O IMAMU A’ZAMU EBU HANIFI

Posted on

Samir ef. Čekić
Samir ef. Čekić

U knjizi Kamus-ul-a’lam piše: Imam a’zam Ebu Hanifa se zvao Nu’man. Njegov otac se zvao Sabit. I njegov djed se takođe zvao Nu’man. On je bio prvi od četiri velika imama ehli sunneta. Imam znači duboko učeni alim. On je jedan od osnovnih stubova briljantne Muhammedove alejhisselam vjere. On je potomak perzijskih plemića. Njegov djed je prešao na islam. On je rođen u Kufi 80./698. godine. S obzirom da je rođen na početku prvog stoljeća po Hidžri on je vidio Ashabe kiram alejhimurridvan, (koji se zovu), Enes bin Malik, Abdullah bin Ebi Evfa, Sehl bin Sa’d Saidi i Ebuttufejl Amir bin Vasile. On je naučio fikh od Hammada bin Ebi Sulejmana. On je bio u sohbetu (ar. suhba, sijelo, društvo, razgovor) velikih tabi’in ličnosti i imama Dža’fera Sadika. On je znao napamet bezbroj hadisi šerifa. Iako je odgajan da bude veliki sudija (hakim) ali on je postao imam mezheba. On je imao iznenađujuće superioran i začuđujuće oštar intelekt. On je, u fikhskom znanju, za kratko vrijeme stekao neuporedivo visok nivo (deređu). Njegovo ime i slava su se pročuli po cijelom svijetu. Pročitaj ostatak ovog unosa »

Nekoliko riječi o Zikru

Posted on

preuzmiZIKIR U KUR’ANSKIM AJETIMA
Al-Kahf – Pećina 24 ajet
Al-Ahzab – Saveznici 41 i 42 ajet
Al-Munafiqun – Licemjeri 9 ajet
Az-Zumar – Skupovi 22 ajet itd…
Iz ovih nekoliko ajeta može se vidjeti važnost Zikrullahu.
U jednom Hadisi-i-Kudsiju, Allah Džellešanuhu se obraća Muhammedu s.a.v.s riječima ;“ Ene Dželisu men zekereni ( Ja san u drustvo onih koj Me spominju).
************
Imam Gazalija radijallahu anhu u svom djelu „Ihja-ulumud-din” u prvom poglavju o fadiletima (Koristima Zikrullaha) navodi Hadisi-i serif:
„Nema ni jednog posla (amela/rada) a da ga taj posao ne spašava od Allahava azaba (kazne) ko što je to zikrullah”
potom ashabi upitase:
-Zar ni džihad na Allahovom putu?
-Ni džihada na Allahovom putu” – odgovori Muhammed alejhis-selam
***************
Ebu hurejre i Ebu Seid r.a. prenose hadis kome kažu da je Muhammed
alejhis-selam rekao: Pročitaj ostatak ovog unosa »

SUNEĆENJE -SUNETLUK-OBREZIVANJE DJECE

Posted on

aaf4liSUNEĆENJE -SUNETLUK-OBREZIVANJE DJECE

Nekoliko radnji spadaju (u Fttru). U iskonske radnje koje su praksa od davnina, medju kojima je obrezivanje muske djece ili kako mi to kazemo sunnetluk. Biljezi imam Ahmed u svom musnedu, hadis koji prenosi Amar lbni Jasir i kaze da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “U fitru spada: izapiranje usta, izapiranje nosa, podkresivanje brkova, misvak, rezanje noktiju, uklanjanje dlaka ispod pazuha, uklonjanje dlaka sa stidnih mjesta i obrezivanje”.

Da li je obrezivanje vadzib ili sunnet?  Pročitaj ostatak ovog unosa »