Tumačenje islama

preuzmiqrwrqwr

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.
Braćo moja u Islamu! Cijenjene džematlije.
Ja sam već nekoliko puta govorio a vi slušali o obaveznosti slijeđenja Muhammeda, a.s., tj. pridržavanja sunneta.
Allak dž.š. kaže:

O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. a ako se u necemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. 59.ENISA

. Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!” a ako ne htjednete, on(Muhammed) je dužan da radi ono što se Njemu nareduje, a vi ste dužni da radite ono što se vama nareduje, Pa ako mu( Muhammedu) budete poslušni, bicete na pravom putu; – a poslanik je jedino dužan da jasno obznani „ EN_NUR 54

Muhammed a.s. kaže; „Ko me ne slijedi ne pripada mome ummetu“
Navodio sam neke od karakteristika sunneta, koje bi trebale da krase i naše živote.
Ono što smatram važnim i što želim da podvučem jeste da se pod sunnetom ne podrazumijeva samo klanjanje sunneta namaza, isto kao što nije stao cijeli sunnet u bradu, ali i jedno i drugo je sunnet.

Mi ne znamo sve sunnete Muhammeda a.s., a pod sunnetom se podrazumjeva sve ono što je poslanik Muhammed a.s. rekao da se radi, šta je sam radio, ili što je odobrio da se radi tako što bi prešutio kada bi neki postupak vidio kod svojih ashaba.
Sunnet je velik i svako od nas je dužan da u svoj život unese onoliko sunneta koliko može, a što ih više unese to je bolje za njega, ali opet moramo biti svjesni da je skoro nemoguće sve sunnete praktikovati i primjeniti iz dva razloga:

-jedan je zbog nepoznavanja svih sunneta

– a drugi je zbog vremena i života u kojem živimo.

O ovome bi se moglo podosta kazati ali nekom drugom prilikom.
Postoje oni sunneti koji su pritvrđeni tzv, sunnetulmuekkede tj. sunneti koje je poslanik s.a.v.s. redovito radio i oni sunneti koje je poslanik po nekoliko puta učinio ili samo jednanput za vrijeme svoga života.

Ko god slijedi Kur’an i sunnet on je od ummeta Muhammeda a.s..
Neko će se možda upitati: ”Zar mi nismo već dio umeta Muhammeda a.s.,?” Odgovor bi bio: ”Da, mi jesmo dio ummeta Muhammeda, a.s, ummeta, pošto smo izgovorili šehadet. Međutim, mi sada moramo dokazati da smo taj šehadet iskreno izgovorili, odnosno, moramo prihvatiti Muhammeda, a.s, kao svoga učitelja, uzora i poslanika, a svoga imama kao muršida (vodiča ). Jer imami su ti koji svijet podsjećaju na njihove obaveza i podučavaju ih vjeri.

Kaže Muhammed a.s. „El-ulemau Veresetulembijai“, Ulema su nasljednici božijih poslanika, u smislu da nastavljaju tumačiti ljudima vjeru Islam jer su to činili i Allahovi poslanici.
Danas više nego ikada ima u Bosni onih koji tumače Islam, a nekada su to bili samo imami u džamijama i šejhovi u tekijama.

Zahvaljujući internetu i modernoj tehnologiji 1000 je stranica koje govore o Islamu.
Piše i tumači vjeru svako, a ko se krije iza tih stranica sa kakvim nijetom samo Allah zna.
Jedni tvrde da je nešto sunnet ,drugi to osporavaju, jedni da je nešto haram drugi da nije itd. itd.
Na hiljade rasprava se vodi između vehabija, sufija (derviša), imama,hodža, šija, ahmedija, i običnih ljudi na forumima, svako od njih tvrdi za sebe da je na boljem i ispravnijem putu od drugog, a ko je na najboljem putu i na najispravnijem? Allah najbolje znam.

Ja tvrdim i kažem ; „važno je da nam je cilj jasan i ispravan a on bi trebao biti; Allahovo zadovoljstvo. Onaj ko postigne da je Allah zadovoljan sa njime, uspjet će. Kako će ko postići Allahovo zadovoljstvo uopšte nije bitno, važno je samo da Allah bude zadovoljan sa svojim robom.
Naravno postoje Kur’ansk- sunnetske upute koje jasno govore šta je to što izaziva Allahovu srdžbu a šta to vodi Allahovom zadovoljstvu i toga se treba držati.“
Allah dž.š. kaže u 162. Ajetu sure Imran

„ Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti džehennem? – a užasno je to boravište!“

Odgovoron je potpuno jasan- ne može!!!
Brojni su hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima se spominje postizanje Allahovog zadovoljstvo na različite načine.

● Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uistinu, Allah je zadovoljan sa čovjekom koji pojede zalogaj hrane, pa Mu se zahvali na tome i koji se napije vode pa Mu se zahvali na njoj.“ (Muslim, 2734.)

● Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Allah je zadovoljan da se pri vama nađu tri stvari, a prezire vam druge tri stvari. Zadovoljan je da obožavate samo Njega, da Mu ni u čemu ne pripisujete sudruga i da se svi čvrsto držite Allahovog užeta i od njega ne odvajate, a prezire rekla-kazala, mnogobrojna pretjerana pitanja i rasipništvo.“ (Muslim, 1715.)

● Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja i srdžba Gospodara je u srdžbi roditelja.“

** Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada Allah zavoli neke ljude, On ih stavi na ispit, pa ko time bude zadovoljan, njemu i pripada zadovoljstvo, a ko se time rasrdi, njemu i pripada srdžba.“

  • Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”O Ebu Seid, ko bude zadovoljan Allahom kao svojim Gospodarom, islamom kao svojom vjerom i Muhammedom kao svojim vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, njemu je Džennet obavezan.“

Braćo molite iskreno Allaha da bude zadovoljan sa vama i molite Ga da vas sačuva od Njegove srždbe.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.