Jevmu ašura

Hvala i zahvala Allahu na uputi, na imanu i na svim blagodatima danim.
Salavat i selam neka su na Muhammeda a.s. , ehlil bejt i ashabe.
Neka se Allahov blagoslov spusti na naša srca u ovom mubarek danu.

Neka je Allahov rahmet na naše bosanske šehide, vakife i sve naše merhume koji su nosili šehadet u srcu.
Cijenjena braćo!!!
Allah u suri Et_tebe 36 ajetu kaže:

„Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od Dana Kada je nebesa i Zemlju stvorio, a cetiri su sveta; to je prava vjera. u Njima ne griješite! a borite se protiv onih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allah boje i grijeha klone.“

Među malobrojnim našim vjerskim mubarek danima i noćima je i Dan jevmul-ašure koji zauzima posebno mjesto u životu jednog muslimana koji drži do svoje vjere.

Po hidžretskom kalendaru mjesec muharrem je prvi mjesec u godini i jedan je od četiri odabrana mjeseca u hidžretskoj godini.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kaže:
“Najbolji post poslije ramazanskog posta je post u mjesecu muharremu.” (Muslim)

Posebno je pohvaljeno postiti deseti dan mjeseca muharrema koji se naziva Dan ašure.
U hadisi-šerifu stoji: “Ko opskrbi svoju porodicu na dan ašure, njega će Allah opskrbiti za čitavu godinu.”

Hazreti ibni Abbas, r.a., kaže:
Allahov Poslanik je postio dan ašure i naredio je da se posti taj dan.” (Muslim).
Kada su ga pitali o danu ašure, Allahov Poslanik je rekao:
“Briše grijehe godine prošle.” (Muslim)

Naša (islamska / muslimanska) Hidžretska Nova godina počinje sa ovim mjesecom. Svaki musliman bi trebao da zna svoju Novu godinu, svaki mubarek mjesec, svaki mubarek dan i svaku mubarek noć.

Deseti dan muharrema ili jevmul-ašura su svi narodi i prije islama poštovali i cijenili. Ašura je bila poznata i predislamskim Arapima koji su postili taj dan.
Pouzdano se zna da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ovaj dan u Mekki, prije nego je učinio Hidžru u Medinu.

Ovaj mubarek dan pada na 10. (deseti) dan mjeseca muharrema hidžretske godine.
To je dan koji se naziva “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika).
Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a. na taj dan između ostalog dogodilo se:

Musa a.s je uspio sa Izraelićanima prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od terora Faraona;

Nuh a.s. pejgamber se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa;

Junus a.s. je Allahovom voljom i odredbom izbavljen iz utrobe ribe na obalu mora;

Allah, dž.š., stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu;

Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa pejgambera iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti;

Rođen, a i uklonjen sa ovog svijeta Isa, a.s.;

Rođen Ibrahim pejgamber, toga dana je spašen (od vatre u koju je bačen), na taj dan mu je otkupljen sin Ismail, kojeg je htio žrtvovati;

Ostarjelom Jakub-pejgamberu povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom, a Ejjubu pejgamberu zdravlje poslije bolesti;

Desetog dana muharrema desilo se i stradanje h. Husejna i Poslanikove porodice na Karbeli 61. godine po hidžri.

Da se ukratko podsjetimo da je lijepo napraviti i jelo koje se zove Ašura a sastoji se od sedam do sedamdeset i sedam prehrambenih artikala a poželjno je da broj bude neparan.

Obilježavanje ove mubarek noći je u džematu Modrac poslije Akšam namaza.

Kao što smo čuli 10 muharem, dan Ašure, je dan kada je Allah spašavao i izbavljao iz iskušenja svoje poslanike, zamolimo i mi našeg Gospodara da nas spasi i izbavi iz iskušenja u kojim se nalazimo.

Na kraju upućem dovu Allahu:
O Milostivi, primi naš post, naše namaze i sve ibadete koje činimo, Ti si Najmilostiviji! Oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu da budemo sa poslanicima, ashabima, šehidima i dobrim mu’minima!

Amin, JA RABBIL ALEMIN!

Oglasi