Hutba o Sabah-namazu

images-1.jpg

Hvala Allahu i zahvala Njemu pripada. Njega Uzvišenog molimo da nas zaštiti od ljenosti, nemarosti i griješenja.

Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Jednog Jedinog i svjedočimo da je Muhammed a.s. posljednji od Njegovih poslanika.

Cijenjena braćo, džematlije, vjernici poslušajte šta Allah dž.š kaže u Kur’anu:

 1. Obavljaj propise molitve Kad Sunce s polovine neba krene, Pa do nocne tmine, i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju.
 1.  noci u molitvi, – to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj ce ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.
 1. i reci: “Gospodaru moj, ucini da umerem, a da si ti zadovoljan mnome i ucini da iz mrtvih ustanem, a da si ti zadovoljan mnome, i daruj mi od sebe snagu koja ce mi pomoci!”

Draga braćo!!

Muslimanska nemarnost i ljenost iz dana u dan sve više je primjetna  i ona raste, a stanje je sve teže i teže. Koliko vrijednosti i koristi insan gubi zanemarujući Sabah namaz je ono o čemu danas želim govoriti na ovoj hutbi da bi neke od prisutnih podstakao na ustajanje na sabah namaz a one koji ustaju dodatno učvrstio na tom putu.

 1. Vrijednost sabah namaza ravna je noćnom namazu čitave nocć.. Poslanik, s.a.v.s, je rekao:
  Ko obavi jaciju u džematu, kao da je pola noci proveo na kijamu, a ko obavi sabah namaz u džematu, kao da je citavu noc proveo na kijamu“. (Muslim).
 2. Za obavljeni sabah namaz insan dobija Allahovu zaštitu i sigurno utocište.
  Ebu Zerr, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:
  Ko obavi sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti i okrilju“. (Muslim).

  Braćo ne radi se o zaštiti nekog dunjaluckog autoriteta, vec o zaštiti Stvoritelja svih autoriteta, Gospodara Zemlje i nebesa i onog što je na njima i izmedju njih.

Dakle, radi se o zaštiti  nas insana koji sabah klanjamo, te zaštiti naše djece, našeg dina i ukupne zaštite našeg stanja, tako da čovjek koji klanja sabah namaz osjeca psihološku stabilnost, mir i sigurnost, takvo je njegovo stanje na dunjaluku tako će inšaAllah biti i na ahiretu, osjećat će se zaštićenim!!!
Zato treba biti  jedan od sabahskih ljudi, koji cuvaju sabahski namaz kao najvažniji termin svoga obraćanja Allahu, koji kad zacuju rijeci ezana Allahu ekber ili Es-salatu hajru minenevm (bolje je klanjati nego spavati), skoce iz kreveta makar san bio tako ugodan i lijep, makar postelja bila tako topla i udobna, ustanu da klanjaju Sabah namaz.
(Svaki čovjek danas strahuje da će nešto izgubiti- zdravlje, bogastvo, ljubav, položaj, itd….a vjernik ustajući na sabah postaje Allhov štićenik.)
Ustani i prouči dovu tvoga Poslanika, s.a.v.s:
Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, Allahu podari mi svjetlo u moje srce,
we fi lisani nuren, podari mi svjetlo na moj jezik
 we fi sem’i nuren, osvjetli moj sluh
 wedž’al fi besari nuren, izoštri i osvjetli  moj vid
we min emami nuren,
 i podari mi svjetlo ispred mene
we min khalfi nuren,
i podari mi svjetlo iza mene
we an jemini nuren,  
i podari mi svjetlo s moje desne
we an šimali nuren,
i podari mi svjetlo s moje lijeve strane
we min fawki nuren, i
podari mi svjetlo iznad mene
we min tahti nuren
“.i podari mi svjetlo ispod mene!!
Dok ovu dovu učiš pomisli: u vrijeme kad svi spavaju ti ustaješ  iskljucivo radi Allaha želeci steci Njegov zadovoljstvo. Zamisli u kakvom nuru i u kakvom društvu boraviš!

Ko klanja Sabah namaz u džematu imat će posebno svjetlo na kijametskom danu! Allahov poslanik kaže:
Obraduj potpunim svjetlom na kijametskom danu one koji pješače po mraku do mesdžida“. (at-Tirmizij i Ibnu Madždže).
Jacina svjetla bice prema gustini tame i daljini džamije, pa koliko insan bude više prelazio po tami do mjesta obavljanja namaza, svjetlo ce na kijametskom danu biti jace i intenzivnije.
Poslanik, s.a.v.s, kaže:
Imace svjetla prema svojim djelima, neko ce biti prekriven nurom poput brda, neko još više od toga, neko ce imati svjetla poput palme, a neko poput nožnog prsta pa ce mu na tren svjetliti, a na tren ce nestajati“!
Allah kaže:

tPöqtƒ “ts? tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur 4Ótëó¡o„ Nèdâ‘qçR tû÷üt/ öNÍk‰É‰÷ƒr& /ÏSÏZ»yJ÷ƒr’Î/ur ãNä31tô±ç0 tPöqu‹ø9$# ×M»¨Zy_ “̍øgrB `ÏB $pkÉJøtrB ㍻pk÷XF{$# tûïÏ$Î#»yz $pkŽÏù 4 šÏ9ºsŒ uqèd ã—öqxÿø9$# ãLìÏàyèø9$# ÇÊËÈ

 1. na Dan Kada budeš vidio Kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: “Blago vama danas: džennetske bašce kroz koje teku rijeke u kojima cete vjecno boraviti – to je veliki uspjeh!” (al-Hadid, 12. Ajet).

 

Dva rek’ata sabahskog suneta namaza vrijednija su od dunjaluka i svega što je na njemu. Ako je to slucaj sa dva rek’ata sunneta sabaha, kakva je onda vrijednost farza, a kakva je tek vrijednost sabah namaza u džematu.???!!!

Kako je god  pohvalno i vrijedno i pozitivno cuvati sabah namaz, tako je ružno i negativno biti nemaran prema njemu.

Poslanik, s.a.v.s, kaže:
Nema težeg namaza za munafike od jacije i sabaha! A da znaju kakve vrijednosti imaju ova dva namaza, išli bi na njih makar puzeci! (Bilježi ga od Ebu Hurejreta i Buharija i Muslim).
Ibn Mes’du, r.a, kaže:“U naše vrijeme nisi mogao vidjeti da sabah izostavlja iko osim munafika, za koga se znalo da je munafik“!I
ibn Omer kaže:“Kad bi smo vidjeli da neko ne dolazi na sabah, odmah smo loše pomišljali o njemu“!

Nemarno uho prema ezanu je prema riječima Poslanika s.a.v.s. mjesto šejtanske mokraće.
Prenosi Ibn Mes‘ud, r.a, da je neki čovjek običavao prespavati sabah, a Poslanik, s.a.v.s, je tada rekao:“To je čovjek u čije uši mokri šejtan“!

Ovo ukazuje na to da insan može toliko okorjeti u nemarnosti na ezan kao pozivu na namaz da šejtan potpuno ovlada njime i toliko ga ponizi da ga smatra svojim zahodom!

Zanemarivanje sabaha umanjuje rizk i berekt.
Aiša r.a. pripovjeda da je  pejgamber Muhammed a.s. rekao:
“Poranite za nafakom i svojim potrebama ujutro jer berićet i uspjeh je u jutarnjem ustajanju.”

A Osman ibn Affan r.a. pripovjeda de je čuo Muhammeda a.s. da je rekao:
“Jutarnje spavanje sprečava nafaku”

Jednog dana Abdulla ibn Abbas r.a. zatekao je svoga sina kako spava nakon izlaska sunca pa mu je rekao:
“Ustani zar spavaš u vrijeme kada se nafaka dijeli”

Ibnul Kajjim kaže:“ Prespavati sabah znaci ostati bez rizka, jer se rizk baš u to vrijeme dijeli“!!
Toliko od mene za danas, pa budimo čuvari svih namaza a posebno se odnosimo prema sabah namazu. Molimo Allaha da nam omili pokornost, a udalji i zaštiti od griješenja, ljenosti i nemarnosti. AMIN

 

Oglasi