Prva hutba u Ša’banu 2013

Unutrašnjost džamije
Unutrašnjost džamije

Hvala Uzvišenom Allahu dž.š. na neizmjernim ni’metima i balgodatima kojima nas daruje. Salavati i selami na Allahova Poslanika Muhamedu a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike u Islamu.

Zahvala pripada samo Allahu. Njega hvalimo i od Njega pomoć, uputu i oprost tražimo.
Koga Allah uputi – niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludu odvede, niko ga ne može uputiti…”
Poštovani džema’ate, draga braćo, ušli smo u mjesec Ša’ban.
Ovo je prva hutba i džuma u  mjesecu Ša’banu ove godine, a to je znak da je mubarek mjesec ramazan  na pragu, mjesec Allahove milosti, oprosta i magfiret.
Ovo je mjesec pripreme za post mjeseca Ramazana.

Ramazan najbolje je  dočekati sa tevbom – pokajanjem Allahu dž.š., zbog svih grijeha počinjenih, svjesno ili nesvjesno; namjerno ili nenamjerno .

Treba znati da je Uzvišeni Allah nas stvorio ovakve kavi jesmo sa svim slabostima i prednostima. Uzvišeni Allah, da je htjeo mogao je stvoriti ljude koji ne griješe, no, mudrost Stvoritelja svjetova je da nas ljude stvori ovakve kakvi jesmo.
Kada je to tako, onda Allah dž.š., kaže:
„Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Beqare, 222)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:
„Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, da vi ne griješite, Allah bi mjesto vas doveo druge ljude, koji bi griješili i Njemu se kajali, a On bi im opraštao.” (Muslim)

Od Enesa ibn Malika el-Ensarije, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Allah se više raduje tevbi nekoga od vas nego što se neko od vas(beduin) raduje povratku izgubljene deve (u pustinji)” (Mutefekun alejhi)

Ibna Madže bilježi u predaji od Ibn Mesuda da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:
 „Ettaibu habibullahi wettaibu minezzenbi  kemen la zenbe lehu.” –
„Onaj ko čini tevbu jeste Allahov miljenik. Onaj ko se pokaje za grijeh, kao da grijeh nije ni imao.”
 Allah dž.š., nas upucuje na tevbu, pa kaže:
„O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, …” (Et-Tahrim, 8)

„Onaj ko kakvo zlo ucini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, – naci ce da Allah prašta i da je Milostiv.” (En-Nisa, 110.)

Allah dž.š., u citiranim ajetima nas poziva i upućuje na tevbu i to ne bilo koju tevbu, nego onu koja će biti iskrena –tevbetun nesuha, a samo iskreno učinjena tevba, za počinjeni grijeh može da bude razlogom da grijesi čovjeka budu oprošteni.

Ubejja ibn Ka’ba r.a. pod iskrenim pokajanjem (tevbetun nesuha) pitao je Allahova Poslanika, a.s.,  pa mu je odgovorio:
“Iskreno pokajanje podrazumijeva da osjetiš kajanje za grijeh koji si počinio, pa tim kajanjem odmah zatražiš oprosta od Allaha dž.š. i više se nikad ne vraćaš tom grijehu.”

Kur’an nam ukazuje na ovu  bolest i upućuje na lijek. Bolest su grijesi, lijek je istigfar.

Tevba je put, način, sredstvo da nakon posrnuća, griješenja i neposlušnosti Allahu dž.š., vratimo se na pravi put, u pokornost, poslušnost i bogobojaznost Uzvišenom Allahu dž.š.

Put ka Gospodaru nije lagan, jer do džennetskih kapija vode makadami, a ne asfaltirani autoputevi. Svaki korak naprijed je borba za sebe….

Sura Aš-Šems počinje ovako:

1. Tako Mi Sunca i svjetla njegova,
2. i Mjeseca kada ga prati,*

3. i dana kada ga vidljivim učini,

4. i noći kada ga zakloni,

5. i neba i Onoga koji ga sazda,

6. i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini,

7. i duše i Onoga koji je stvori

8. pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,

9. uspjeće samo onaj ko je(dušu) očisti,

10. a biće izgubljen onaj ko je(dušu) na stranputicu odvodi!
Eš-Šems 1-10 ajeta

Od čega se to treba čistiti? Pa od svih osobina koje nisu mu’minske, a taj uspjeh u čišćenju mogu imati samo iskreni, oni koji se kaju i oni koji stalno oprosta traže od Allaha.

Put Islama  nije lagan ali je sladak  i svaki put kada ti biva podignuta deredža (stepen), podignut ti je i nivo težine iskušenja, a svaki put kada savladaš iskušenje Allah ti uljepšava i povećava mjesto u Džennetu.
Put Islama nije ni pretežak ali traži disciplinu, ozbiljnost i odgovornost za sve što se radi, za svaku minutu i sekundu provedenog vremena.
Prenosi se da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Kome Allah želi dobro stavi ga na kušnju!” (bilježi Buhari)
A u suri Asr kaže:

Tako mi vremena, zaista je čovjek na gubitku, osim onih koji vjeruju , dobra djela čine , istinu govore i strpljivost preporučuju.

“O vjernici, brinite se o sebi , ako ste na pravom putu nece vam nauditi onaj koji je zalutao! Allahu cete se svi vratiti i On ce vas obavijestiti o onome što ste radili” Sura El-Maide 105.

Brinite se o sebi? Ima u narodnu izreka: “Da Bog da se o sebi zabavio!”, nažalost češće korištena u lošem kontekstu, međutim ako je dobronamjerna dova, onda je dobra.

Molim Allaha da nas sačuva da ne budemo od onih kojih koji furaju dunjalukom 100 na sat prema džehennemu a da toga nisu ni svjesni.
Molim Allaha Uzvišenog  da nas učini od onih koji često istigfar čine , molim Allaha da nas poživi da dočekamo Ramazan čistih duša očišćenih od grijeha.
Bože Ti nam oprosti naše grijehe, primi naše tevbe, i sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti  AMIN.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.