Koji nam je cilj?!

jj.jpgBismillahirrahmanirrahim

”Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utjećemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed a.s. Njegov rob i Njegov Poslanik,. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Allahu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi.

Poštovana braćo u vjeri Dinul Islamu:

Na prvom mjestu vam preporučujem da se Allaha bojite. Najbolje što jedni drugima  možemo  preporučiti  jeste bogobojaznost, da mislimo na drugi svijet i da savjetujemo jedni druge da se Allaha treba bojati.

Čuvajte se braćo onoga što vam je Allah zabranio. Nema boljeg savjeta od toga. Budimo pobožni. Pobožnost je najveći zalog na budućem svijetu. Ko izmiri svoje obaveze prema Allahu, tajno i javno, želeći time samo Allahovo zadovoljstvo biće mu to najveći kapital na budućem svijetu

Bojte se Allaha sada i ubuduće, javno i tajno.
Allah dž.š. u suri Et-talaq u 5. ajetu kaže:

…. a onome Ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.

Onaj koji se bude Allaha bojao postići će ono što želi.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je jednog petka prisutnima na džumma namazu, za vrijeme hutbe između ostalog kazao:

”O ljudi, vi imate putokaze, pa stoga ih slijedite. Vi imate svoj cilj, stoga, idite tom cilju. Tako mi Allaha, poslije smrti nema pokajanja, poslije dunjaluka nema staništa do dženneta ili džehennema. Kažem vam ovo i molim Allaha da nam oprosti.”

I mi imamo svoje životne ciljeve, koji su? Kakvi su? Je su li dokučivi ili nedokučivi?

Dunjalučki ciljevi su nam veliki, skoro ne dokučivi, a ahiretski mali, a najveće ahiretske dobrote lahko su dokučive!

Ne treba bježati od dunjalučkih ciljeva, ali treba paziti da se ne pređe granica koja će nas odvesti pa da zaboravimo ahiret.

Allah dž-š. U Kur’anu kaže:

”O vjernici, na uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.” Maide 87

Mnogi ljudi danas žive u džahilijetu, u neznanju, slijede svoje strasti, svakojaka nevaljala djela čine, zato što u njihovim srcima nema bogobojaznosti, oni ne znaju za Boga zato griješe i u svojim grijesima prelaze sve granice.

Draga braćo poslanik je obraćajući se ashabima na Tabeku kazao:

‘O ljudi, Allahova Knjiga je najistinitiji govor, a bogobojaznost najčvršća veza. Ibrahimova a.s. vjera je najbolja vjera, a Muhamedovi s.a.v.s. propisi (sunneti), najbolji propisi. Zalutati sa Pravog puta je najveća sljepoća. A sljepoća srca je najgora sljepoća. Najgora isprika je isprika u času smrt, a najgore kajanje je kajanje na Sudnjem danu.

 

Braćo! Zaboravimo na dunjaluk jedan trenutak, posvetimo se malo Ahiretu.

Posvetimo koji sahat Allahu, ibadet Mu činimo, oprost molimo, veličajmo Ga I hvalimo.

Uzvišeni Allah dž.š. kaže:

„O vjernici! Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću.“  (AliImran, 102)

Takvaluk-Bogobojaznost- Boga se bojati (plašiti), je naša pokretačka snaga, to nas pokreće da čino samo dobra djela a istovremeno to nas sputava u činjenju grijeha.

Zato Braćo poslušajmo još jedan ajet u kojem Allah kaže:

O vi koji vjerujete, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. (El-Maide, 8)

Vrlo je važno znati da poznavanje islamskih propisa ima za cilj prvo da odgoji muslimana  i muslimanku u praktičnog vjernika  a ne u nekog teoretičara koji to poznaje a ne primjenjuje.

Danas ima mnogo teoretičara koji poznaju svoju vjeru a sve manje praktičnih vjernika, kako u drugim vjerama tako i u Islamu.

Praktičan vjernik se postaje izgradnjom takvaluka, bogobojaznosti  u srcu. Dragi vjernici budimo istinski bogobojazni.

Molim Allah da nas učini od onih koji su bogobojazni, da nam oprosti naše grijehe i da uputi na pravi put one koji su zalutali.

Molim Allah da nas ubroji  među časne sljedbenike Muhammeda s.a.v.s., i uvede nas u obećani Džennet. Amin

Samir ef Čekić

Oglasi