U Džennetu ima dovoljno mjesta za sve

ll2.jpgHvala i zahvala Allahu dž.š., Gospodaru ovoga prolaznoga svijeta i Gospodaru onoga vječnoga svijeta Ahireta. Salavat i selam na Muhammeda a.s., na ehlil bejt i ashabe.
Hvala Allahu na svim blagodatima kojama nas je počastio. Kada bi mu se zahvaljivali neprekidno samo za jednu zjenicu oko svoga ne bi bilo dovoljno, koliko ona vrijedi, koliko nam je važna u životu, a gdje su sve ostale blagodati; uši da čujemo, jezik da govorimo, ruke da časno i pošteno rade, noge da naše tijelo nose,noć da se u njoj odmaramo, dan da u njemu privređujemo, nafaka da tijelo nahranimo itd.
Ako još ovome pridodamo da nam je Allah podario Kur’an koji nas usmjerava pravim putem, i još uz njega poslaona poslanika Muhammeda a.s. koji nam je praktično svojim životom pokazao šta Allah od nas traži, kako da Mu robujemo i kako da ispravno provedemo svoj ovodunjalučki kratki život, onda naše zahvaljivanje Allahu treba da bude još iskrenije i još češće.
Ali Allah od nas ne traži mnogo, ne traži ono što je ne izvedivo, On od nas traži da mu se predamo, da Mu robujemo , da mu druga ne pripisujemo i da mu se umjereno ali redovno zahvaljujemo.
Kada nam kroz misli prođu sve Allahove blagodati, vjernik osjeti potrebu da se Allahu zahvali i što se više prisjeća svih dobara kojima nas je Allah počastio u srcu se javlja sve veća ljubav prema Allahu.
Pored Allaha vjernici vole i poslanika Muhammeda a.s., zato nastoje da ga što bolje upoznaju čitajući knjige ispisane o njemu.
Nije dovoljno samo vjerovati da je Muhammed a.s. posljedni Allahov poslanik, treba ga i upoznati. Upaznati kakvim je životom živio, kakav mu je karakter bio, kako se je ponaša, kakav je komšija bio, kakav je roditelj bio, kakav je kao prijatelj svojim ashabima bio, i u konačnici kakav je bio prema svim ljudima.
Što ga bolje poznajemo sve ga više cijenimo i volimo, sve mu se više divimo.
Allah dž. š. kaže u Kur’anu:
„ Vi u Allahovom Poslaniku Imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji cesto Allaha spominje.“(Ahzab 21)
Kao vjernici mi se nadamo Allahovoj milosti, jer samo zahvaljujući Njegovoj milosti možemo dobiti, više nego zasluženu, nagradu na onome svijetu, a ona se uvećava čestim spominjanjem Allaha dž.š.
Allah je obećao za svako dobro djelo desetorostruku nagradu pa i više jer Njegova dobroda, plemenitost, darežljivost i milost su iznad svake druge dobrote, plemenitosti i milosti.
Poslanik je bio najljepšeg ponašanja, a lijepo ponašanje je najbolje odijelo koje čovjek može imati. Jedne prilike je Muhammed a.s. rekao:
”Ja jamčim kuću u podnožju Dženneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, i kuću u sredini Dženeta onome ko ostavi laž pa makar se šalio, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko usavrši svoj ahlak (moral).“
Svako od nas smatra da je njegovo ponašanje dobro i ispravno, ali ipak svako ima svojih mana i nedostataka, manjih ili veći, skrivenih ili javnih.
Kada bi svake sedmice od petka do petka, po jednu svoju negativnu osobinu eliminisali, za godinu dana bi bili bolji za 52 osobine.
Za par godina postali bi oni na koje bi se mnogi ugledali. U tuđoj avliji vidimo papirić a u svojoj ne vidimo čitav odpad.
Muhammed a.s. je rekao:
„Kada Allah hoće dobro nekom čovjeku, učini ga učenim u vjeri, sačuva ga od pohlepe za ovim svijetom i da mu da otkrije svoje mane“
Poštovana braćo, upoznajmo sebe svoje nedostake i nastojimo ih eliminisati, budimo bolji ljudi, bolje komšije, bolji djedovi, bolji očevi, bolja djeca, budimo bolji jedni prema drugima. Ne kaže da smo loši jedni prema drugima ali kažem i tvrdim da možemo biti i bolji.
Poslanik Muhammed a.s. kaže: „Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: ‘Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš.”
Jedne druge prilike Poslanik je takođe rekao:
“Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Ko pomogne svome bratu muslimanu u nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji, ko otkloni nedaću jednog muslimana, Allah će njemu otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. A ko prikrije nedostatke (mahane) jednog muslimana, Allah će prikriti njegove na Sudnjem danu.“
Drage moje džematlije, Džennet je prostran u njemu ima mjesta za sve nas, trudimo se da u njega uđemo zasluženo Allahovom milošću, a nju ćemo zaslužiti svojim dobrim djelima, svojim ibadetima, i svojim ponašanjem.
Za današnju hutbu pepričat ću vam jedan hadis u kojem se govori o posljednjem čovjeku koji će ući u džennet.
Kaže Muhammed a.s.:
„Kada se završi suđenje robovima na sudnjem danu, ostat će samo jedan čovjek između Dženneta i Džehennema. A to je posljedni stanovnik Džehennema koji bi trebao da uđe u Džennet.
Okrenut će svoje lice prema Džehennemu, pa će reći: ‘Gospodaru moj, okreni moje lice od Džehennema, zatrova me njegov zadah i isprži buktanje vatre’
– onda će mu Allah reći: Ako ti se udovolji to nećeš li možda tražiti još nešta drugo?
‘Neću Tvoje mi časti- reći će ta osoba.
Tada će mu Allah dozvoliti da okrene lice od Džehennema, pa će biti okrenut prema prema Džennetu.
Šutjet će koliko Bog bude htio da šuti a potom će ta osoba reći: ‘Bože moj primakni me do Džennetskih vrata’
-Allah će mu odgovoriti; Nisi li već dao obećanje i obavezu da nećeš tražiti ništa više izuzev onoga što si već tražio?’
A ta osoba će reći: ‘Gospodaru moj, nisam ja valjda najnesretnije Tvoje stvorenje’
Ako ti se dadne nećeš li možda tražiti možda još nešta drugo?- upitat će ga Allah.
Ne, tako mi Tvoje veličine, neću tražiti ništa osim toga- odgovorit će ta osoba.
Potom će mu Allah dozvoliti i primaknuti ga Džennetskim vratima. Kada dođe do vrata Dženneta i ugleda sav njegov sjaj, bujno zelenilo i rodosta, šutjet će koliko Allah bude htio da šuti a onda će reći:
-Bože moj, uvedime u Džennet.
A Uzvišeni Allah će reći: ‘Čovječe teško tebi. Dao si čudnu izjavu. Nisili dao obećanje i obavezu da nećeš tražiti ništa više od onoga što ti je dato?
A osoba će odgovoriti; ‘Bože moj, ne čini me najnesretnijim Tvojim stvorenjem’
Onda će se Svevišnji Allah nasmijati, a potom mu dozvoliti ulazak u Džennet i reći će mu:
‘Zaželi još štogod.’
On će iznositi svoje želje i kada se njegovo želje okončaju, Uzvišeni Allah će reći:
Imat ćeš sve to i još toliko.
Eto braćo kolika je Allahova Milost i dobrota.
Molim Dragog Allah da nam podari mudrosti da organizujemo svoj život na onakav način
kakvim će bi zadovoljan On a zadovoljni i mi, kako na ovome svijetu tako i na ahiretu.

Oglasi