Nauči čitati Allahovu Knjigu (Kur’an)

mimberHvala Allahu koji je Svome robu objavio Knjigu i nije je učinio iskrivljenom. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha Jedinoga, koji je ovom ummetu darovao najbolju Knjigu  Kur’an a-š..
Neka je salavat i selam na Resuli ekrema Muhammed a.s. Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Njegov poslanik .
Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

”O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite da biste postigli što želite.” (El-Maide, 35)

Braćo muslimani! Kur’an upućuje na ono što je najbolje . U Allahovj  Knjizi  je put i način za zadobivanje Allahove ljubavi.

Kur’an je pripovjedač koji ne laže. Niko se nije družio sa  Kur’anom a da se nije od njega rastao sa povećanjem upute

U ovim vremenima kod muslimana je uveliko zastupljena pojava zapostavljanja Kur’ana, bukvalno ili figurativno, ili iz oba aspekta, jer ne cijene njegovo učenje niti razmišljaju o njegovim ajetima, ne postupaju po njegovim smjernicama, niti se zadržavaju na njegovim granicama i zabranama…

Oni koji se druže sa Kur’anom su  odabranici ovog ummeta.

Zapravo, oni su Allahova elita. Allah  u KUr’anu kaže:

”Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete…” (Ali Imran, 110)

Poslanik,Muhammed a.s. je rekao:
”Najbolji od vas je onaj ko uči  Kur’an  i druge njemu podučava.” (Prenosi El-Buhari )

Učač Kur’ana nosi zastavu islama on je bajraklija Islama , pa dragi brate budi i ti taj koji će nositi zastavu islama. Upiši se na tečaj koji se organizuje u tvome džematu.

Kaže Allahov Poslanik Muhammed a.s.:
 Na Sudnjem danu, Kur’an će onoga ko ga je učio i po njemu postupao dočekati kada se njegov kabur otvori i bit će poput blijedog čovjeka. Reći će: ‘Da li me poznaješ?’, pa će odgovoriti: ‘Ne poznajem te.’ Reći će: ‘Ja sam tvoj prijatelj Kur’an koji te je ižednjivao u podnevskim vrućinama, a noću te držao budnim.
Svaki trgovac stoji iza svoje trgovine, a ja danas stojim za tebe iza svake trgovine.’ Dat će mu se vlast u desnu ruku, a vječnost u lijevu, te na glavu mu se staviti kruna počasti.
Roditelji će mu biti zaodjenuti ogrtačem kojima dunjaluk neće biti ravan. Njih dvoje će reći: ‘Zašto smo u ovo zaodjenuti?’, pa će se reći: ‘Zato što je vaše dijete učilo Kur’an.’ Potom će se reći: ‘Uči i penji se na stepene Dženneta i njegove odaje.’ Penjat će se sve dok bude brzo učio i citirao.”
(Ibn Madze, Albani smatra da je sahih)

Braćo muslimani! Kao što treba izraziti počast čovjeku koji je osijedio u islamu, te pravednom vladaru, također je potrebno izraziti počast i učaču Kur’ana, jer je to jedan vid respekta prema Allahu.

Vjerodostojno se prenosi predaja od Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. da je rekao:
”Od respekta prema Allahu Uzvišenom jeste i izražavanje počasti prema starom i osijedjelom čovjeku, hafizu Kur’ana koji u njemu ne pretjeruje, niti ga zapostavlja, te izražavanje počasti prema pravednom vladaru.” (Ebu Davud, smatra da je sahih)

Braćo! Nema unosnije trgovine od trgovine imanom i dobrim djelima, a učenje Allahove Knjige Kur’ana spada u dobra djela i u trgovinu za koju je Allah obećao da neće propasti.
Zato, nastojte, trudite se, barem pokušajte da naučite čitati Kur’an.
Allah kaže u Kur’anu:

”Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati” (Fatir, 29.)

Vrijednost učenja Kur’ana ogleda se i u razmišljanju o njegovim značenjima
Kur’an je  objavljen da bi se razmišljalo o njegovim značenjima i po njemu postupalo. Uzvišeni kaže:

”Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njenim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29)

Ko bude zadovoljan samo da uči kur’anska slova, nalikuje onome ko ima kravu sa puno mlijeka, ali je ne muze, , a onaj ko čita i razmišlja je kao onaj ko ima kravu, muze kravu ali ne pije mlijeko nego gladuje., treba razmišljati o kur’anskim ajetima i primjenjivati ih kroz život.
Allah dž.š. kaže:

”Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 24)
”A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? … ” (En-Nisa, 82)

Učenje Allahove Knjige može biti dvojako: čitanje Kur’ana, tj. izgovaranje kur’anskih ajeta, i razmišljanje i proučavanje Kur’ana i rad po njemu.

Čitanje Kur’ana
Mnogobrojni su tekstovi koji govore o vrijednosti čitanja, kako cijelog Kur’ana, tako i pojedinih kur’anskih sura, pa čak i pojedinih ajeta.

U Dva Sahiha – kod Buharije i Muslima – bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Onaj koji vješto uči Kur’an, bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, dok onome koji uči Kur’an pa zastaje i osjeća pri tome poteškoću, pripadaju dvije nagrade: jedna nagrada je za učenje Kur’ana, a druga nagrada je za teškoću koju osjeća učač“

Također, Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!“

Svako je od vas imao barem jednu priliku ako ne i više njih da pokuša naučiti čitati Kur’an, evo danas vam se nudi još jednom ta mogućnost da pokušaš naučiti čitati Kur’an jer sutra kada budeš polagao račun pred Allahom i kada te bude Allah pitao da li znaš čitati njegovu knjigu šta ćeš odgovoriti? da neznaš!, a kada te bude upitao zašto neznaš? Šta ćeš reći svome Gospodaru! Da nisi imao priliku naučiti, da si pokušao ali ti nije išlo učenje, ili ćeš reći da te nije zanimalo!!! Estagfirullah!!!!!!

Molim Allah da nam Kur’an bude vodič na dunjaluku a šefadžija na ahiretu.
Molim Allaha da nam omili islam, iman i ihsan.
Molim Allah da nam oprosti grijehe da snage i moći da ustrajemo na putu Allahovog zadovoljstva. AMIN.
Samir ef.Čekić.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s