Islam i musliman

jesus.jpgHvala i zahvala uzvišenom Allah dž.š., salavt i selam donosimo na Resuliekrema Muhammeda a.s. ,  na njegovu porodicu i čestite ashabe.

Cijenjene džematlije, braćo u vjeri Islamu!

Islam je potpuna vjera  koju je Allah, dž.š., pripisao Sebi, pa u 19. ajetu Sure Ali Imran kaže:

Inne dine indellahil islam…

“Zaista kod Allah je priznata samo vjera Islam…” (Suretu Ali Imran:19)

Islam je godinama označavao smisao života muslimana, on je ljudima donio blagostanje i protegao se na istok i zapad, sjever i jug. Islam je uvijek više prostora i više ljudi osvojio svojim propisima nego sabljom, kako to neki pokušavaju pripisati Islamu.

Istina je da su muslimani i sabljom osvojala gradove ali nikada nisu sabljom uvodili u Islam jer je u Kur’anu rečeno: La ikrahe fid-din- U vjeri nema prisile, ne smije se niko silom tjerati da bude musliman, ali zato svojim ponašanjem, svojim lijepim ophođenjem prema drugima mogu se osvojiti ljudska srca pa da oni sami  bez prisile prihvate i zavole Islam.

Islam je svjetlo koje je vodi  pravim  putem, sa kojim je zadovoljan  Gospodar Svih svjetova, zato bi ga svako trebao prihvatiti.

Mi smo braćo muslimani i muslimanke!!!

Mi smo ogledalo  Islama, ljudi kroz nas vide Islam, shvataju ga onakvim kakvim ga mi prestavljamo, kako se mi  svakodnevno ponašamo, ali to nije Islam, Islam je nešto mnogo ljepše od nas samih.

Ako bismo uzeli radi poređenja, da je jedna lijepa korpa u kojoj se drži voće, Islam, onda su sve voćke u toj korpi muslimani (jabuka, kruška, banana, itd), što je više truhlih voćki korpa izgleda lošije, što je u njoj više zdravih i mladih voćki ona izgleda privlačnije.

Tako je i sa Islamom , što smo mi manje „truhli“, i „iskvareni“ to drugi ljudi imaju ljepšu sliku o Islamu.

Braćo, kako mi na ulici, u mahali, u svojoj kući, svojoj djeci, svojim komšijama itd.  dajemo sliku o Islamu?

Dajemo im onakvu kako se  ponašamo.

Htjeli mi to ili ne oni vide Islam onakvim kakvim smo mi!!! Ali to nije prava slika Islama, jer Islam je toliko lijep da i najljepše ponašanje čovjeka daje tek jedan djelić te ljepote.

Mi moramo biti drugima primjer čestitosti, primjer dobrote, primjer plemenitosti, primjer opraštanja i pomirenja, primjer najljepšeg ponašanja jer svemu tome nas uči naša uzvišena vjera Islam.

Robovati Allahu, slijediti Poslanika Muhammeda a.s. naša je obaveza.

Poslanik a.s. je naš uzor, mi se u njega ugledamo, njegov put slijedimo.

Koliko se budemo držali Kur’ana i Sunneta toliko će ljudi jasnije vidjeti pravu sliku Islama.

Braćo, jedna stara poslovica kaže:

Ako tražiš prijatelja bez mane(mahane, nedostatka) ostat ćeš bez prijatelja jer ga takvog nećeš naći.“

Moj i tvoj najbolji prijatelj ,od ljudi, je Muhammed a.s., jedino kod njega nećeš naći mahane jer njega je odgajao melek Džibrail po upustvu Svevišnjeg Allaha dž.š.

Naš Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je najodabraniji poslanik i on je posljednji Allahov Poslanik. Njegovim dolaskom su se prema ljudima upotpunile Allahove, dž.š., blagodati .

Muhammed a.s. za sebe kaže: „Poslan sam da usavršim ahlak kod ljudi“ tj. etiku ponašanja.

Zašto je ovo poslanik rekao? Zato, jer muslimani po svome načinu života drugima pokazuju i preporučuju indirektno da prime Islam.
Allah, dž.š., nam preporučuje da se držimo Njegove vjere(Islama) i da slijedimo Poslanika, s.a.v.s., pa u 153. ajetu Sure Al-An’am, kaže:

I doista, ovo je moj pravi put, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova! Eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.” (Suretu Al-An’am: 153)
Poštovana braćo, dragi vjernici,  budimo istinski sljedbenici Muhammeda, s.a.v.s., kroz slijeđenje njegova sunneta i trudimo se da dajemo najljepšu sliku o Islamu drugima.
Mi smo na put Islama, a to je put: istine, prosperiteta i spasa, pa ga se čvrsto držimo i ne skrećimo sa njega!

Budimo od onih koji žive i rade u skladu sa islamskim propisima i čuvajmo svoju vjeru, to nam je u emanet ostavio Poslanik Muhammed a.s. rekavši na oprosnom hadžu:

Ostavljam vam u emanet(na povjerenje) dvije stvari ako ih se budete držali nikada nećete zalutati, a to su Kur’an i moj sunnet“

Nema niti jedne pozitivne i humane stvari ili pitanja, a da nas na njih ne upućuje naša vjera, pa činimo dobro!

I nema niti jedne zabranjene stvari, a da nas naša vjera od nje ne odvraća, pa se čuvajmo zabranjenih stvari!
Zadnji ajet objavljen poslaniku Muhammedu a.s. bio iz sure Maide, 3 ajet u kome Allah kaže:

„…Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…“

 

Poštovana braćo vodimo dobro računa o tome kako drugima pokazujemo šta je Islam jer će mo i za to biti pitani.

Molima Uzvišenog Allah, da nas učini od onih ljudi u kojima će drugi vidjeti svu ljepotu Islama i svu dobrotu biti musliman.

Amin.

Oglasi