Stanovnici Dženneta

Zahvala i hval Allahu Svevišnjem, Gospodaru Dženneta, salavat  i selam na poslanika Muhammeda a.s., na njegovu porodicu i ashabe.

Neka je božija milost na sve iskrene vjernike i vjernice.

Cijenjene džematlije dragi vjernici u Allaha buduće džennetlije u suri Ali Imran od 133-136 ajeta Allah nam opisuje i obvješnjava ko su ti ljudi, koje su im osobine, koji će biti stanovnici Dženneta,pa kaže:

„I nastojte da zaslužite oprost od Gospodara vašega i Džennet prostrankao nebesa i zemlja“

-a zaslužiti džennet kod Allaha nije teško, evo kako da zaslužimo Džennet ,da budemo džennetlije; evo kao nam Allah poručuje pa kaže ;

„pripremljen je za one koji se Allaha boje..

-a to su oni koji izvršavaju ono što im je naređeno , a ostavljaju ono što im je zabranjeno, s razlogom, jer se boje Allaha, Gospodara i dunjaluka i ahireta , i umiru kao vjernici jer imje to Allah naredio u 102.ajetu iste sure gdje kaže;

„O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao vjernici“

Muhammed a.s. je na oprosnom hadždžu u svojoj hutbi između ostalog rekao;

„Bojte se Allaha, klanjajte pet vakata namaza, postite mjesec Ramazan, davajte zekat, pokoravajte se vašim vođama, pa će te ući u Džennet“.

Dalje u istom suri Ali imran u 134 ajetu Allah kaže da je Džennet pripremljen;

„za one koji kada su izobilju i kada su u oskudici udjeljuju...“

-to su one osobe koje nisu toliko pohlepne za imovinom pa da u bogastvu zaborave na Allaha a ni u siromaštvu, nego udjeljuju koliko mogu spram svojih mogućnosti.

Zanimljivo je spomenuti da kada je muslim super-bogat odmah se sumnja na njegovo poštenje a kada je to neko drugi tome se vjeruje, zar je zabranjeno muslimanu da bude bogat? NIJE.

Allah nam dalje navodi i treću osobinu dženetlije pa kaže da su to oni;

koji srdžbu svoju savladavaju..“

-takvi ljudi nikome nepravdu ne čine, uvijek su saburli i sjete se Allaha kada su ljuti da nebi nekome nepravdu učinili.

Muhammed a.s. kaže:

Srdžba je od šejtana, a šejtan je stvoren od vatre, a vatra se gasi vodom, zato kada se neko naljuti neka se abdesti

Četvrta osobina džennetlija je;

„i koji ljudima praštaju..“

-to su oni koji nisu zlopamtilo nego znaju popustiti i izmiriti se sa svojim bližnjim i komšijama zbog nekih nesuglasica koji nisu u našeg naroda rijetka slučajnost.

Takve osobe Allah voli i njima je džennet obećan

a Allah voli one koji dobra djela čine.“

I peta osobina džennetlija je da su svjesni svojih slabosti pa mole Allaha za oprost od grijeha.

Allah kaže da je džennet pripremljen za:

I za one koji se kada grijehe počine ili se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole- a ko će oprostiti ako ne Allah“

Mi smo stvoreni slabim sklonim griješenje a šejtan nam još i podmeće podmuklo da zgriješimo a Ebu Hurejre prenosi da je Muhammed a.s. rekao:

Iblis je Allahu obećao; Gospodaru moj, Tvoje mi veličine, ja ću zavoditi Ademove sinove sve dok im je duša u tijelu- a Allah mu je odgovorio; Tako mi Uzvišenosti i Veličine Moje Ja ću im praštati dok god oni od mene oprost traže“

Ali uvjet prije svega jeste da se u grijehu ne ustraje nego da se ostavi zauvjek da se više negriješi jer to je uvjet koji nam Allah postavlja pa kaže;

„ i koji svjesno u grijehu ne ustraju“

Draga moja braćo, buduće džennetlije završiti ću ovu hutbu riječima Muhammeda a.s. koji kaže;

Ko dođe na Sudnji dan sa svojih pet vakata namaza koje je obavljao onako kako su propisani, ne izostavljajući ništa od toga, ima pravo na Allahovo obećanje da ga uvede u Džennet.“

Molim Allaha za oprost i da nas počasti da budemo buduće džennetlije.

Oglasi