Fadileti fatiha II dio+ Dan nezavisnosti BiH

Hvala i zahvala Allahu, salavat i selam, šehadet.
Cijenjena braćo, danas će hutba imati dva dijela; nastavit će mo govoriti o suri Fatihi a u drugom dijelu o Danu nezavisnosti BiH.
  U suri Fatihi prva je riječ El-hamdu lillah – to je iskrena zahvalnost Allahu koja je došla preko pejgambera.

 • Prema predaji Adem a.s. kad je kihno rekao je elhamdu lillah,  a meleki su mu rekli jerhamuke Rabbuke – Bog ti se smilovao, pa mu se Allah smilovao.
 • Nuh a.s. kada se je spasio potopa i kada se iskrcao na kopno rekao je
  Elhamdu lillahi-l-lezi nedždžana mine-l-kavmi-z-zalimin
  «Hvala Allahu koji nas je spasio nasilnog naroda.»
 • Ibrahim a.s. kad mu je Allah podario sina Ismaila i i Ishaka zahvalio se riječima:
  El-hamdu lillahi-l-lezi vehebe li ale-l-kiberi Ismaile ve Ishaka
 • Davud a.s. i Sulejman a.s. rekli su zahvalu:
  Ve kalu-l-hamdu lillahi-l-lezi feddalena ala kesirin min ibadihi-l-mu ‘minin. «Hvala Allahu koji nas je odlikovao od mnogih vjernih robova»
 • Muhammedu a.s. poslao je ajet:
  Vekuli-l-hamdu lllahi-l-lezi lemjettehiz veleden<
  «Reci hvala Allahu koji nejma djece, pa ga je Allah uzdigdo na najviši stepen.
 • Draga braćo, džennetlije kad se odvoje od griješnih robova na Sudnjem danu reći će:
  El-hamdu lillahi-l-lezi nedždžana minel-l-kavmi-z-zalimin
  «Hvala Allahu koji nas je spasio nasilničkog naroda.»
 • Kada se završi obračun na Sudnjem danu reći će:
  El-hamdu lillahi rabbi-l-alemin
  «Hvala Allahu gospodaru svjetova.»
 • Kada mu’mini pređu preko sirat-ćuprije reći će:
  El-hamdu lillahi-l-lezi ezhebe anne-l-hazen
  «Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu i brigu.»
 • Kada mu’mini ugledaju džennet reći će:
  El-hamdu lillahi-l-lezi hedana lihaza ve ma kunna linehtedije lev la en hedanAllah
  «Hvala Allahu koji nas je uputio na ovo jer mi ne bismo mogli naći pravi put da nas nije Allah uputio.»
 • Kad uniđu u džennet:
  El-hamdu lillahi-l-lezi sadekana ve’adehu
  «Hvala Allahu koji nam je svoje obećanje ispunio tj. izvršio.»
 • Kada se smjeste u džennet reći će:
  El-hamdu lillahi-l-lezi ehallena dare-l-mukameti min fadlih
  «Hvala Allahu koji nam je dao po svojoj milosti, gostoprimstvu u vječnom staništu.»
 • Kada dođu na/gozbu Allahu i budu počašćeni reći će:
  Ve ahiru da’vahum eni-l-hamdu lillahi rabbi-l-alemin
  «Završetak njihove molitve i zahvalnosti biće hvala Bogu, Gospodaru svega svijeta.»

 

Rivajeti se; kad jedan rob izgovori:
El-hamdu lillahi Rabbi-l-alemin otvore mu se vrata prvog neba.
Kad prouči Er-Rahmani-r-Rahim otvore mu se vrata drugog neba.
Kad prouči Maliki jevmi-d-din otvore mu se vrata trećeg neba.
Kad izgovori Ijjake na’budu ve Ijjake neste’in otvore mu se vrata četvrtog neba. Kad izgovori Ihdine-s-sirata-l-mustekim otvore mu se vrata petog neba.
Kad prouči Sirata-l-lezine en’amte alejhim otvore mu se vrata šestog neba.
Kad kaže Gajrilmagdubi ‘alejhim ve leddallin otvore mu se vrata sedmog neba.
Kad rekne amin otvore mu se vrata od Aršu-r-Rahmana.

 Nemoguće je opisati sve vrijednost i iscrpiti značenje i suštinu ove sure.
Zato se ona uči na svakom rekatu i nema namaza bez Fatihe.

Prva riječ u sure Fatihe jest El-hamdu. On ima pet harfova, a imamo i pet vakt- namaza. Namaz je način zahvalnosti Bogu, ko ne klanja on nije adekvatno zahvalan Allahu.
Kad dodamo lillahi –koje  ima tri harfa, to je osam harfova.Kad izgovorimo El-hamdu lillahi sa otvara nam se osam džennetskih kapija, tako da nema dženneta bez namaza.

Draga braćo:

 1. martse obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Herecgovine još od 1992. godine. Naime, 29. februara i 1. marta 1992. godine, u Bosni i Hercegovini, održan je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od SFRJ.
  Većina Bošnjaka izjasnila se tada pozitivno – glasali su za demokratsku i nezavisnuBosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana.

  Prema statističkim podacima, na referendum je izašlo oko 64,31%građana s pravom glasa, a za nezavisnost BiH glasalo je oko 99,44%.
  Mnogi bosanskohercegovački Srbi su, prema instrukcijama njihovog političkog vrha, bojkotovali referendum, nisu se izjasnili, nisu izašli na referendum, misleći da će tako onemogućiti ispravnost i legalnost referenduma.

  BiH je dakle, proglasila svoju nezavisnost 1. marta 1992. godine, a kao odgovor na referendum, srpske paravojne formacije postavljaju barikade u Sarajevu i drugim gradovima u kojima počinje agresija na građane BiH.

  Zemlje članice Evropske zajednice su 6. aprila 1992. godine, a dan kasnije i Sjedinjene Američke Države priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu.
  Draga braćo:

Kao kada je Musa a.s. sa narodom svojim stajao pred morem,na putu za Obećanu zemlju.
Iza njega ljuti neprijatelj, faraon i vojska njegova, ispred duboko more.
U tom teškom ali ključnom trenutku narod stoji uz Musaa a.s., nepokolebljiv, uvjeren i čvrst u svom nastojanju da se spasi, da se izbavi iz ropstva i da žive kao slobodni ljudi a ne kao robovi.
I bivaju spašeni i nagrađeni za svoje jedinstvo, čvrstoću i ustrajnost i odanost Musau a.s..
Allah ih spašava, mudžizom, čudom.
Musa a.s. pokretom štapa,po Allahovom odobrenju, razdvaja more i njegov narod prelazi na drugu obalu i biva spašen.
Simbolika ovog događaja podsjeća me na naš narod kada smo  čvrsto stajali uz svog prvog predsjednika.
Prvi put u hiljadugodišnjoj historiji naš narod je bio ujedinjen i odlučan da se spasi neprijatelj ispred sebe i neprijatelja iza sebe.
Donio je zajedničku  odluku da se konačno izbavi iz lanaca i okova ropstva komunizma u kojima smo stoljećima se kao vjernici gušili i bili zarobljeni.
To je prvi i možda jedini put kada je naš narod bio jedinstven i ujedinjen, čvrsto uvjeren da je spas u samostalnosti i nezavisnosti. I uspio je. Izborio se za Nezavisnost BiH.
Naš narod se izborio za državu. Tu borbu ovjerio je žrtvom, a  krvlju svojom potpisao. To je patriotizam.
Patriotizam znači voljeti i braniti svoju državu bezuslovno i bez interesa.
Patriotizam se ne može platiti i naplatit markama i eurima, kao što to neke tzv.patriote traže i žele.
Patriota je onaj ko voli svoju domovinu sa svim njenim pozitivnim i negativnim postulatima. Patriota ništa ne traži od države on uvijek daje domovini svojoj.
Najbolji komentator koji sam pročitao povodom demonstracija je od jednog veterana rata , pravog gazije, koji se vraćajući sa poslao napisao:

„Ja koji sam bio mobilisan sve do do 26.4.1996. danas sam se tri sata mrznuo blokiran od komšije koji je od 9 mjeseci rata 6 proveo u zatvoru zbog ne izvršavanja svojih obaveza… učio sam dovu da mi Allah da snage da ih ne pogazim….“

Gospodaru naš, najvećim imenom te molimo da sačuvaš nas, i našu vjeru Islam i da sačuvaš blagostanje koje uživamo u našoj Bosni.

Molimo te Gospodaru naš, da sve one koji žele zlo nama, našem dinu, i našoj Bosni, da ih zaokupiraš njima samima.

Gospodaru naš, omili iman i pokornost našoj omladini.
Gospdaru naš, još na dunjaluku kazni one koji nered na zemlji čine.

Gospodaru naš, još na dunjaluku kazni one koji su činili genocid protiv naroda moga.Amin !!!

Oglasi