Posjeta kabura

Hvala I zahvala Allahu dž.š., neka je salavat I selam na Muhammeda a.s.  , ashabe i sve iskrene vjernike I vjernice.

U današnjoj hutbi drago braćo govorimo o:

NAZIVANJE SELAMA NA MEZARJU

Kada je riječ o smrti, duši, ahiretu, kaburu,ispitavanjima u kaburu i sl. temama obično slušamo na dan dženaze ispred kuće umrle osobe. Takođe na taj dan nastojimo izvući iz života umrle osobe ono najpozitivnije i po tome ga spomenuti. Kamo sreće da se tako trudimo govoriti o drugima i dok su živi,  da o drugima govorimo samo ono najbolje i najljepše.  Prema Islamu smrt ne predstavlja kraj, uništenje i nestanak neke osobe. Prema Islamu smrt je početak jednog novog i vječitog života. Smrt za nas treba da predstavlja događaj iz kojeg moramo uzeti pouku. Prije ili kasnije, smrt će svakome doći i od toga je nemoguće pobjeći. Prema Islamu oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan ne trebaju da se plaše smrti nego trebaju da se pripremaju za nju čineći dobra djela ali ne zaboravljajući ni svoj udio na ovome svijetu. Allah dž.š. kaže u suri El Qassas u 77 ajetu:

(((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((

“I nastoj da time to ti je Allah dao stekne onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i cini drugima dobro, kao to je Allah Tebi dobro ucinio, i ne cini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered cine.”
Kada neko umre, mi mu klanjamo dženazu i izvršimo ukop. Rodbina prvih dana obilazi mezar, na četresnicu, pa na godišnjicu, pa uoči Bajrama ili na dan Bajrama. Kako dani odmiču tako se i učestalost posjete smanjuje.

Draga braćo, želim da vam prenesem nekoliko pouzdanih predaja koje se prenose od Poslanika Muhammeda a.s. u kojima se govori o posjeti mezarju.

Ibn ‘Abd el-Berr kaže:  „Od Poslanika s.a.v.s. se, vjerodostojnom predajom, prenosi da je rekao: ‘Nijedan musliman ne prođe pored kabura  svoga brata kojeg je poznavao na dunjaluku  i nazove mu selam, a da mu Allah ne povrati dušu da mu na selam selamom uzvrati!’“

U Sahihima Buharije i Muslima i drugim mnogobrojnim predajama se prenosi da je Božiji Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem naredio da se šehidi Bedra pokopaju u jedan mezar i da je zatim stao iznad njih i počeo ih dozivati po imenima:  „Jeste li se uvjerili da je istinito ono što vam je obećao vaš Gospodar?!  Ono što je meni obećao, ja sam našao istinitim!“  Na to mu je Omer ibn el-Hattab r.a. – rekao:  „Božiji Poslaniče, kako to da se obraćaš onima koji su već mrtvi?!“  „Tako mi Onoga koji me s Istinom poslao“, odgovorio mu je Poslanik, „ovo što govorim vi ništa bolje ne čujete od njih, samo što oni nisu u stanju odgovoriti!“

Od Poslanika s.a.v.s. se, također autentičnom (sahih) predajom, prenosi hadis (izjava) u kojem se kaže „da umrli čuje bahat obuće onih koji su ga ispraćali, kada odlaze od njega“.  Poslanik (sallallahu ‘alejhi ve sellem), je propisao svome ummetu da „kada nazovu selam stanovnicima kabura, to učine na način na koji se obraćaju živima; da reknu:  Es-selamu ‘alejkum, dare qawmin mu’minin  (Mir neka je na vas, kućo naroda vjerničkog!).“

Prema tome, radi se o obraćanju nekome ko čuje i razumije govor.  U protivnom, ono ne bi imalo smisla i bilo bi poput obraćanja nečemu nepostojećem i neživom, kao kad bi selam nazavali kamenu ili željezu.  Prvi muslimani se o ovom pitanju nisu razilazili kao danas.  Brojne su predaje prvih generacija muslimana u kojima stoji da je umrli svjestan posjete živog, i da joj se obraduje.

Ebu el-Dunja, u svojoj knjizi Kitab el-qubur – u poglavlju o smrti– kaže:  „Od ‘Aiše r.a. (supruge Božijeg Poslanika, alejhisselam)– prenosi se da je Božiji Poslanik, (sallallahu ‘alejhi ve sellem) rekao:  ‘Nijedan čovjek ne posjeti mezar svojega brata i ne posjedi kod njega, a da mu se ovaj ne obraduje i ne uzvrati mu (selam), sve dok ne ustane!’“

Od Ebu Hurejre r.a. (ashab Poslanika Muhammeda s.a.v.s.koji prenosi najveći broj hadisa) se prenosi da je rekao:  „Kada čovjek prođe pored kabura svog brata kojeg je poznavao i nazove mu selam, ovaj mu selam uzvrati i prepozna ga. Ako pak prođe pored kabura nekog koga nije poznavao i selam mu nazove, ovaj mu uzvrati na selam!“

Draga braćo, sve ovo navedeno navodima iz knjige koja se zove “Knjiga o duši”  koju je napisao jedan od najvećih islamskih velikana Ibn Kajjim el-Dževzi. Od Nafia se prenosi da  Omer b.Hatab r.a. nikad nije prošao pored nekog kabura a da ne bi stao i nazvao selam umrlom.  Božiji poslanik Muhammed a.s. kaže: “Posjećujte vaše umrle i nazivajte im sela jer vi u njima imate ibret.”  Zapamtite ovaj selam: Es-selamu ‘alejkum, dare qawmin mu’minin  (Mir neka je na vas, kućo naroda vjerničkog!).“ Es-selamu alejkum ehled-dijari mine-l- mu’minene vel muslimine. Ve inna inšaAllahu bikum lahikum

(Nek je mir na vas o stanovnici kabura, mumini i muslimi. I mi ćemo InšAllah pridružiti vam se. Molim Allaha da nam oprosti grehe, a smrti čas smireno dočekamo sa imanom u srcu i šehadetom na usnama.

Oglasi