Sreća

Ako želiš biti sretan 3 dana , posjeti komšiju. Svakog gosta tri dana dosta.

Ako želiš biti sretan 1 godinu, oženi se, a nakon godinu dana kako ti bude.

Ako želiš biti sretan cijeli život, nepredtalno radi sto voliš.

Oglasi