Kur’an ske dove

 

Al-Baqara,201 / Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u vatri.

Al-Baqara,286 / Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda nevjerničkog!

Al-Imran,8 / Gospodaru naš, ne dopusti našim srcima da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

Al -Imran 16 / Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u vatri!

Al-Imran,38 / Gospodaru moj, podari mi od sebe čestita potomka, Ti, uistinu, molbu čuješ! –

Al-Imran,53 / Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među one koji su posvjedočili!

Al-Imran,147 / Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda nevjerničkog!

Al-Imran 191 / Gospodaru nas, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sacuvaj nas patnje u vatri.

Al-A’raaf,23 / Gospodaru naš, mi smo se prema sebi ogriješili, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.

Al-A’raaf,126 / Gospodaru naš, nadahni nas strpljivošću, i usmrti nas kao muslimane!

Yunus, 85-86 / Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas, milošću Svojom, od naroda nevjerničkog! –dova Musaovih as sljedbenika

Al-Kahf,10 / Gospodaru naš, daruj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost.

Ta-Ha,25-28 / Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj, i odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj.

Al-Muminoon,98 / Gospodaru moj, Tebi se utječem od prividjenja šejtanskih, i tebi se utječem, Gospodaru moj, od prisustva njihova.

Al-Muminoon,109 / Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!

Al-Muminoon,118 / Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!

Al-Furqaan,65 / Gospodaru naš, otkloni od nas patnju džehennemsku, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna!

Al-Furqaan,74 / Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se bogobojazni na nas ugledaju!

An-Naml,19 / Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, Tvojom milošću, među Tvoje dobre robove!

Al-Ahqaf,15 / Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, Tebi kajem i Tebi sam odan.

Al-Hashr,10 / Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!

Al-Mumtahana,4-5 / Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti. Gospodaru naš, nemoj nas s nevjernicima staviti u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri.

Nuh,28 / Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u kuću moju uđe, i vjernicime i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!

Oglasi