OMLADINA

297522Omladina danas voli luksuz, ne voli lijepo ponašanje, prezire autoritet, nema poštovanje prema starijima…” Slika današnje omladine? Ne… To je Sokratovo zapažanje od prije 2420 g. Ipak, zašto ne i slika savremene omladine, slika mladih koji očevima, ne rijetko i sopstvenim kolima odlaze na sastanak s djevojkom, bolje djevojčicom ili da bi se oslobodili autoriteta starijih, iznajmljuju stanove daleko od roditeljskih kuća i automobila.

I nije bilo dovoljno izraziti svoju netrpeljivost samo diskusijom, napuštanjem doma, trebalo je u znak protesta izmijeniti i svoju spoljašnjost, razlikovati se od majki i očeva. Tako je prije nekoliko godina počela revolucija koju su prihvatili jednako sinovi biznismena, kćeri siromašnih majki, žuti,crni i bijeli, oni iz gradova i oni iznad njih, inteligentni i manje bistri, i  svi.

Kako se odijevaju mladi?Treba samo zaviriti u svjetske metropole u London, Rim, Pariz, Istanbul… Tu se kreira tinejdžerska “moda”. Mladići mogu naći “Levis”, plave ili crne, ili majice “NIKE”… Djevojke – obavezno mini suknja koja je podigla toliko prašine u čitavom svijetu: U Brazilu zbog nje umalo nije došlo do tuče u Parlamentu, u SAD-a predsjednika natjerao na sramotu, koja je “uzor” svim Amerikancima… Žene danas rado pokazuju obnažne mišice, vratove, koljena. Izgleda da je želja da budu mlade, da izgledaju kao i njihove kćeri, pobijedila njihova ranija shvatanja. No mladi misle da razlika ipak mora postojati i pronalaze nove forme oblačenja i ponašanja koje stariji neće prihvatiti, da ne bi sebe učinili smješnima kao što to mnoge djevojke čine skidajući se čak i do norme “pretjeranosti”. Razlika između polova se sve više smanjuje. Zato, ako sretnemo na ulicama naših gradova dvije ultramršave prilike u teksas pantalonama, sa kratkom, neurednom i kao petardom počešljanom – jež kosom, ofarbanom raznim drečavim bojama, i ušima izbušenim kao cjediljka, nemojte se truditi da odgonetnete da li su to dvojica, dvije ili dvoje. Vjerovatno vam neće uspjeti.

Gdje idu ta dva, dvije ili par? Oni bježe od ljudi, od stvarnosti, od istine. Oni ne vole ovaj svijet, vole drugi: Svijet koji doživljavaju pod sredstvom marihuane, hašiša, alkohola i drugih opojnih zala. Specijalnu vrstu “zabave” za njih predstavljaju pep-partije uz pep pilule i pice. Najveća zagonetka danas je čovjek, koji danas rješava svoje probleme drogama,alkoholom,modom, a ne razumom.

Posljedice današnje mode su zaista katastrofalne. Nekada je bio cilj s ženskom modom privući oči muškarca. Cilj je postignut, ali postignuto je nešto što modni kreatori nisu mogli predvidjeti: Na nesreću mladih djevojaka (koje su same tražile) nisu privučeni samo muški pogledi, nego i muškarci, tako da  danas imamo sve više trudnica u školskim klupama. Takve djevojke su tražeći neku treću razgolićavajuću modu uporno izazivale poglede muškaraca, a dobile porugu,nepostivanje(raznim,uvredljivim izrekama) od strane tih istih  nego je to prirodno određeno prije oblaćenja mini suknji, helanki i dr.

 

  Zastranjivanje omladine i njihovi problemi

Razlog ovome i teškoće na koje omladina nailazi su mnogobrojni. Čovjek, u mladosti se nalazi u razvoju, tjelesnom i duhovnom. U tom periodu je od velike važnosti da je mehanizam samokontrole dobro pripremljen, istovremeno pod mudrim upravljanjem da bi se usmjerio na pravi put.

Od važnijih uzroka su sljedeći:

– Previše slobodnog vremena

To je stanje koje ubija duhovno razvijanje, jačinu tijela, jer tijelo je uvijek u potrebi za radom i razvijanjem. Ako je tijelo besposleno, misli postaju mutne i slabe, i zamjenjuju se šejtanskim vesvesama koje zauzimaju srce. Lijek ovome je da se mladi dadnu na rad koji će mu koristiti, čitanje, rad, pisanje, koje će postati prepreka između njega i besposlenosti. Neophodno je da on postane stabilan član društva, radeći na njegovom i svom poboljšanju.

– Odvojenost omladine od starijih članova.

Vidimo starije koji prepoznaju loše promjene kod omladine, ali oni oklijevaju, bespomoćni su da učine kakvu promjenu. Posljedica toga je da se oni ne vole, otuđuju se jedni od drugih, i nebriga za njihovo stanje, bilo da je ono pokvareno ili dobro. Stariji ponekad samo konstatuju stanje omladine i to uopšteno. Ovo razbija društvo gdje oni postaju dvije grupe koje se gledaju sa nepovjerenjem. Ovo je jedna od najvećih opasnosti po društvo. Lijek ovome problemu je da oni zajedno ulože napor da sruše ovu prepreku među njima, i postanu kao jedno tijelo. Ako jedan dio tijela se pokvari, kvari se i cijelo tijelo. Zato su stariji odgovorni da ulože napor i da pokušaju otkloniti bolesti sa srca omladine. Jer Allah subhanehu ve te’ala je u stanju da okrene zalutale na pravi put. A za omladinu je važno da imaju poštovanje prema starijima. Kad se spoji mudrost starijih sa snagom omladine društvo napreduje uz Allahovu subhanehu ve te’ala pomoć.

– Druženje sa pokvarenim ljudima i prijateljstvo sa njima.

Ovo ima veliki uticaj na načine razmišljanja omladine. Zbog toga je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: “Čovjek je na vjeri svoga druga, pa pazite s kim se družite.” I kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: “Primjer lošeg druga je kao primjer kovača. Ili će ti spržiti odjeću ili ćeš osjetiti loš miris.” Lijek ovome problemu je da svaki mladi insan pazi na svoje društvo i da bira one koji su  dobronamjerni i od kojih će imati koristi. Ako su mu drugovi dobri, pametni, ispravne akide neka se druži sa njima. Ukoliko nisu neka se drži podalje od takvih i neka se ne zavarava slatkim riječima i vanjskom ljepotom, jer ovo je zabluda. Ovaj put je pun loših ljudi koji se međusobno potpomažu na zlu.

– Čitanje loših knjiga, novina, časopisa, koje ubacuju sumnju u iman.

Ovo vodi čovjeka ka rušenju njegovog imana i grijehe. Naročito kad mladi ne posjeduje jaku islamsku naobrazbu, bez mogućnosti da razluče dobro i loše. Ovakve knjige i slično, pričinjavaju lažno zadovoljstvo. Lijek ovome je da se drži podalje od ovih stvari i čitanje knjiga koje će mu povećati ljubav prema Allahu subhanehu ve te’ala, Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, imanu i činjenju dobrih djela. Bez sumnje uskoro će on zamrziti knjige koje je prije čitao. Najvažnija knjiga je Allahova subhanehu ve te’ala knjiga, a zatim one koje su napisane od uleme, istovremeno sa hadisima Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Cilj ovoga je da se skine velo koje skriva pravu istinu o Islamu i da im se prikaže u pravom obliku. Islam nije protiv slobode, nego on samo kanališe nju u pravom smjeru da se ona ne bi kosila sa Šeri’atom i Allahovim subhanehu ve te’ala granicama. Allah subhanehu ve te’ala kaže: To su Allahove granice i ne približujte im se!” Bekare 187. Ovo je razlika između zabranjivanja slobode i kontrole i upute koju je propisao Najmudriji Allah. Ovo u osnovi nije nikakav problem, jer čovjek svojom prirodom teži redu i uređenju. Čovjek je između osjećaja gladi i žeđi i želje za hranom, ali istovremeno iz straha za svoje zdravlje pazi na kvalitet i količinu hrane koju jede. Čovjek se na primjer pridržava pravila u mjestu u kojem živi, jer u suprotnom smatra se nenormalnim i prema njemu se odnosi na poseban način. Cijeli život je određen granicama, jer ovo sprječava anarhiju. Na isti način pokoravanje Šeri’atu sadrži ono što je neophodno za očuvanje ummeta, pa kako onda ljudi mogu biti nezadovoljni sa tim i misliti da je Islam protiv slobode? Zaista je ovo velika laž. Na isti način Islam ne zabranjuje razvijanje, nego je otvoreno polje mogućnosti. Islam poziva na razvijanje razuma. Allah subhanehu ve te’ala kaže: Reci: Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica ili jedan po jedan, pa zatim razmislite…” Saba 46. I kaže Allah subhanehu ve te’ala: Reci o Muhammede, pogledajte šta je na nebesima i Zemlji.” Junus 101. Islam se ne ograničava samo na pozivanje na razmišljanje nego opominje one koji ne razmišljaju, pa tako kaže Allah subhanehu ve te’ala: “I zašto oni ne promisle o carstvu Zemlje i nebesa i o svemu onome što je On stvorio…”E’araf 185. I kaže Allah subhanehu ve te’ala: “A zašto oni ne razmisle samo o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih – sa ciljem i do roka određenog.” Rum 8. I kaže Allah subhanehu ve te’ala: Onome kome dug život dam, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju?” Jasin 68. Naredba posmatranja i razmišljanja otvara mogućnosti za razum, pa kako neki mogu reći: Islam sprječava mogućnosti. Oni govore samo laži. Islam dozvoljava muslimanima sva uživanja u kojima nema štete, fizičke, mentalne i duhovne. Islam dozvoljava jelo i piće svih čistih stvari: “O vjernici jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate.” Bekare 172. I Allah subhanehu ve te’ala kaže: “Jedite i pijte i ne rasipajte. On ne voli rasipnike.” E’araf 31. Islam dozvoljava odjeću kao zahtjev razuma i prirode: O sinovi Ademovi dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća čestitosti to je ono najbolje.” E’araf 26. Allah kaže: Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove svoje stvorio i ukusna jela?’ Reci: ‘Ona su za vjernike na ovome svijetu, na onome svijetu su samo za njih.’ E’araf 32. Allah je dozvolio žene kroz brak: Ženite se sa ženama koje su vam dopuštene…” Nisa’ 3. U polju ekonomije, Islam ne sprječava ljude da postižu razvoj, već im dozvoljava sve što je pravedno i u čemu je obostrana sreća. Allah subhanehu ve te’ala kaže: Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.” Bekare 276. I Allah subhanehu ve te’ala kaže: On vam je zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.” Mulk 15. I kaže Allah subhanehu ve te’ala: A kad molitvu završite, onda se raziđite po Zemlji, tražeći Allahove blagodati. Džumu’a 10. Nakon svega ovoga, zar neko može da misli da Islam sprječava razvoj?

Problemi koji se pojavljuju u srcima omladine

Zle misli poniču iz mrtvog srca koje se suprotstavlja Islamu. Zbog ovog razloga je, kad je rečeno Ibn Abbasu ili Ibn Mesudu radijallahu anhum, da židovima ne dolaze loše misli u toku njihove molitve, da je on rekao: Rekli su istinu, jer šta će šejtan sa praznim srcima? Ako je srce živo i u njemu ima samo malo imana, šejtan će ga napasti. On ubaciva u srce loše misli i sumnje na primjer o Allahu subhanehu ve te’ala, Islamu itd. Najporaznije je ako Allahov rob prihvati ovakva mišljenja sve dok šejtan ne zavlada njegovim srcem i ne izvede ga iz dina. A ukoliko nađe da je srce čvrsto i postojano, on će smišljati razne spleke. Ove zle misli koje šejtan ubacuje, neće mu škoditi, ako mladić praktikuje medicinu propisanu od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže da je čovjek došao Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: ‘Dolaze mi misli koje bih više volio da umrem nego da ih kažem.’ Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ‘Hvala Allahu koji je otklonio šejtanske spetke.’ Neki od ashaba radijallahu anhum su došli i rekli: ‘Dolaze nam misli kojih se stidimo da kažemo.’ Pa ih upita Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ‘Zar i vi to osjećate?’ Kažu: ‘Da.’ Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ‘To je iskreni iman.’ Značenje da čovjek ima iskren iman je da loše misli i tvoje odbacivanje takvih neće naškoditi tvome imanu i to je dokaz da ti je iman iskren i nije zaražen. Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: “Šejtan dolazi nekom od vas i kaže mu: ‘Ko je stvorio ovo?’ sve dok ne kaže: ‘Ko je stvorio Allaha.’ Kad dođe na taj stepen, tražite zaštitu kod Allaha.’ U drugom hadisu na istu temu se kaže: ‘Trebaš reći: ‘Ja vjerujem u Allaha i Njegove poslanike.’ A u drugom hadisu od Ebu Davuda stoji: “Reci: ‘Allah je Jedan i Neovisan, nije rodio i rođen nije,’ a zatim pljuni tri puta na lijevu stranu i zatraži zaštitu kod Allaha subhanehu ve te’ala. Jednom su ashabi radijallahu anhum opisali Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem stanje za koje je on propisao lijek iz četiri koraka:

  • Uništavanje loših misli njihovim odbacivanjem i zaboravljanjem dok potpuno ne nestanu, a zatim se zauzeti nečim korisnim

  • Traži zaštitu kod Allaha od loših misli i od prokletog šejtana

  • Kaži: Ja vjerujem u Allaha i Njegova Poslanika

  • Reci: Allah je Jedan, Neovisan, nije rodio i rođen nije, ništa Mu slično nije, i reci: ‘Tražim utočište kod Allaha od prokletog šejtana.’

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s